Annuïteitenhypotheek

De annuïteitenhypotheek is een hypotheek  met een gelijkblijvende bruto hypotheeklast. Je betaalt periodiek (in de regel per maand) een vast bedrag aan hypotheekrente en aflossing.

Naarmate de looptijd vordert ga je meer aflossen en minder hypotheekrente betalen.

Een annuïteit is dus een vast bedrag aan rente en aflossing dat periodiek wordt betaald. De annuïteit (het vast te betalen bedrag) kan alleen veranderen, als de rente wijzigt (na afloop van een rentevaste periode).

In het begin bestaat het grootste deel uit hypotheekrente en een klein deel uit aflossing.

Naarmate de looptijd vordert, wordt een steeds groter deel van dit maandbedrag gebruikt voor aflossing en dus een kleiner deel voor rentebetalingen. Het bedrag dat je geleend hebt wordt steeds lager, omdat je stapje voor stapje het geleende geld terugbetaalt.

Hoewel je bij een annuïteitenhypotheek iedere maand hetzelfde bedrag betaalt, ben je in de praktijk iedere maand een beetje duurder uit. In de loop van de tijd stijgt namelijk de netto hypotheeklast omdat het belastingvoordeel afneemt. Alleen de rente is namelijk aftrekbaar van de belasting.

Het belastingvoordeel wordt gaandeweg steeds kleiner, omdat je steeds minder rente betaalt.

Omdat de schuld afneemt, bestaat de annuïteit in het begin vooral uit hypotheekrente en aan het eind vooral uit aflossing.Voordelen annuïteitenhypotheek

  • lage lasten aan het begin van de looptijd. Het (aftrekbare) rentecomponent  is hoog in de beginperiode. Naarmate de tijd vordert betaal je meer aflossing (niet aftrekbaar).
  • Zekerheid van (hoogte van de) aflossing
  • De annuïteitenhypotheek is goed te vergelijken (transparant)
  • Hypotheek is makkelijk  mee te nemen bij verhuizing.

Nadelen annuïteitenhypotheek

  • De annuïteitenhypotheek is fiscaal minder gunstig als je dit vergelijkt met hypotheekvormen met vermogensopbouw.
  • het fiscaal voordeel van de annuïteitenhypotheek neemt af gedurende de looptijd. Het aflossingsbestanddeel stijgt namelijk
  • Netto lasten stijgen gedurende de looptijd (de bruto lasten blijven gelijk). Het fiscale voordeel neemt namelijk af.

Met een annuïteitenhypotheek heb je uiteraard ook de mogelijkheid tot het verkrijgen van NHG.

Bij de vergelijking van de hypotheekrente zijn de rentetarieven van de annuïteitenhypotheek vaak iets lager dan die van de aflossingsvrije hypotheek. Het risico bij de bank voor een annuïteitenhypotheek ligt namelijk lager dan bij een aflossingsvrije hypotheek.

Hypotheekrente annuïteitenhypotheek:

bij de annuïteitenhypotheek neemt het risico telkens af voor de bank. De hypothecaire schuld neemt namelijk af ten opzichte van de marktwaarde (als het goed is). Doordat het risico afneemt is de hypotheekrente voor een annuïteitenhypotheek veelal lager dan bij bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypotheek. Dit geldt echter niet bij elke bank. Het is daarom verstandig om dit goed te vergelijken.

Vaak wordt de annuïteitenhypotheek gecombineerd met een aflossingsvrije hypotheek, dit dan veelal in de situatie dat er al een hypotheek liep voor 1 januari 2014.