Beleggingshypotheek

Bij een beleggingshypotheek wordt er met een periodieke of eenmalige storting in een beleggingsverzekering een beleggingstegoed opgebouwd waarmee de hypotheek in de toekomst wordt afgelost.

 Als het beleggingstegoed wordt opgebouwd in “losse” beleggingsfondsen spreek je vaker over een effectenhypotheek (terwijl dat natuurlijk ook beleggingen zijn).

In een hypotheekofferte zie je vaak de combinatie van een beleggingshypotheek en een aflossingsvrije hypotheek.

Net als de traditionele levenhypotheek en de spaarhypotheek bestaat de beleggingshypotheek uit een aflossingsvrije hypothecaire lening die aan het einde van de looptijd (gedeeltelijk of geheel) wordt afgelost met de uitkering uit een kapitaalverzekering of uit de opbrengst van bijvoorbeeld een beleggingsfonds.

De hoogte van de beleggingen op einddatum moeten dus voldoende zijn voor de aflossing. Er kan geen keiharde zekerheid worden afgegeven (soms biedt een beleggingsinstelling wel een bepaalde mate van minimaal kapitaal).

In tegenstelling tot de effectenhypotheek wordt er dus niet belegd in een “los beleggingsfonds” maar een verzekeringsconstructie.

Deze twee vormen worden vaak door elkaar gehaald (gebruikt). De kostenstructuur van een beleggingsverzekering is (veel) hoger dan bij een effectenhypotheek. In een beleggingsverzekering zitten namelijk vaak meer kosten in vergelijking met een los beleggingsfonds.

Bij een beleggingshypotheek heb je in veel situaties te maken met een “woekerpolis“. Dit is bij een zuivere effectenhypotheek niet de situatie. De lagere kostenstructuur zegt echter niets over het beleggingsrisico dat je loopt.

Het voordeel is dat deze hypotheekvorm vaak wat lagere lasten heeft (in vergelijking met bijvoorbeeld een spaarhypotheek). De hypotheekrente heeft natuurlijk ook invloed op de maandelijkse lasten. Het rendement op de beleggingen (“de winst”) is echter niet gekoppeld aan de hypotheekrente.

Voordelen van de beleggingshypotheek:

De afgelopen jaren is er wel gebleken dat de nadelen vele malen groter zijn dan de voordelen van een beleggingshypotheek. De voordelen die destijds werden aangedragen voor het aangaan van een beleggingshypotheek waren:

  • Renteaftrek gedurende de hele looptijd is maximaal
  • De verzekeringnemer / inlegger bepaalt in zekere mate zelf hoe zijn premies / inleg worden belegd
  • De verzekeringnemer / inlegger profiteert van eventuele hoge rendementen op bijvoorbeeld aandelenmarkten
  • De bruto-en nettolasten blijven gelijk (bij gelijkblijvende rente en verondersteld gelijkblijvend belastbaar inkomen).

Nadelen van de beleggingshypotheek:

  • Geen zekerheid of aan het einde van de looptijd (een beoogd deel van ) de hoofdsom van de hypotheek kan worden afgelost
  • De verzekeringsnemer / inlegger loopt het risico dat de opgebouwde waarde in zijn polis of beleggingsfonds daalt door koersdalingen op bijvoorbeeld de aandelenmarkten
  • Er kan sprake zijn van “strenge” fiscale eisen.

Wat als je een beleggingshypotheek hebt?

Op het moment dat je momenteel een beleggingshypotheek hebt (en dus over het algemeen een “woekerpolis”) is het verstandig om kritisch de hele hypotheekconstructie “onder de loep te nemen”.

Over het algemeen zijn er betere alternatieven welke beter passen bij je persoonlijke situatie. Een omzetting van een beleggingshypotheek hoeft niet direct te betekenen dat je ook de hypotheek moet oversluiten.

Laat je hiervoor assisteren door een hypotheekspecialist. Je kan daarvoor een verzoek doen tot een hypotheekadvies.