stappen na acceptatie bod

Generatiehypotheek

De generatiehypotheek is een hypotheekoplossing voor starters op de woningmarkt die (net) niet genoeg mogelijkheden hebben om een hypotheek af te sluiten.

Kort gezegd komt het erop neer dat de (schoon)ouders de kinderen helpen om de woning te kunnen kopen en de hypotheek af te sluiten.Er zijn een aantal mogelijkheden om dit te realiseren. Hieronder benoemen wij kort de mogelijkheden. De generatiehypotheek vormt een onderdeel van de mogelijkheden van een startershypotheek.

Garant / borg staan:

Een mogelijkheid tot een generatiehypotheek is dat de ouders garant of borg staan. Dit betekent dat de bank voor het bedrag dat niet kan worden gefinancierd “kan aankloppen” bij de ouders als er zich betalingsproblemen voordoen. Deze mogelijkheid is vaak gewenst (brengt het “minste risico” met zich mee voor de ouders). In de praktijk wordt dit door de bank niet gehonoreerd aangezien dit te weinig zekerheid biedt voor de bank.

Een alternatief is:

Een generatiehypotheek op basis van mededebiteurschap. Dit betekent dat de ouders mee tekenen op de hypotheekakte en ook (volledig) kunnen worden aangesproken als de hypotheeklasten niet worden betaald door het kind. De bank zal de (financiële) situatie van de ouders ook gaan toetsen. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar het inkomen van de ouders, de waarde van de huidige woning, huidige hypotheeklasten (en hypotheekrente), etc. Om erachter te komen of je in aanmerking kan komen voor het garant staan of mededebiteurschap kan je onderstaand formulier invullen.

Mededebiteurschap zie je de laatste tijd ook vaker als oplossing bij scheidingen om de hypotheek op 1 naam te krijgen.

Andere mogelijkheden:

Een andere “generatiehypotheek oplossing” is het lenen van een bedrag van de ouders. De ouders lenen het bedrag aan het kind. De hoogte van dit bedrag is dan het gedeelte wat ze niet kunnen financieren bij de bank. Geregeld komt het voor dat de ouders dit bedrag “niet zomaar hebben”. Het opnemen van een eventuele (2e) hypotheek op de woning van de ouders kan dan een oplossing zijn.

De hypotheekrente die betaald wordt door de kinderen (over het bedrag dat is geleend van de ouders) komt voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking. Dit bedrag kan dan eventueel worden terug geschonken aan de kinderen. Dit betreft absoluut maatwerk. Een eerste stap hiervoor is het invullen van een hypotheekofferte aanvraagformulier. 

Ook kom je regelmatig tegen dat er een “generatiehypotheek oplossing” wordt gevonden in de mogelijkheid van schenken. De ouders schenken eenmalig of periodiek een bedrag aan de kinderen om het verschil in maximale hypotheek te overbruggen. Ook dit betreft maatwerk waarbij vele fiscale aspecten gelden die (zeer) positief kunnen uitkomen of juist een belemmering kunnen vormen.

Er zijn mogelijkheden tot het sluiten van een “generatiehypotheek mogelijkheden” met NHG.

Het kan tevens interessant zijn om eventueel te bekijken of er eventueel mogelijkheden zijn in de vorm van een starterslening.

Generatiehypotheek aanvragen:

Met behulp van onderstaand formulier kan je vrijblijvend en kosteloos informatie, berekeningen, advies en/of een offerte opvragen voor de generatiehypotheek. De mogelijkheden tot de generatiehypotheek worden doorgenomen en berekend door een onafhankelijk hypotheekspecialist.

“Met onderstaand verzoek ontvang je een persoonlijke berekening met de mogelijkheden voor een generatiehypotheek .