Hybride hypotheek

Bij een hybride hypotheek wordt er met een periodieke storting in een verzekering een beleggingstegoed of verzekerd kapitaal  opgebouwd waarmee de hypotheek in de toekomst wordt afgelost.

Bij de hybride hypotheek heb je dus een keuze om te beleggen of te sparen (je kan switchen). Als je besluit om een gegarandeerd kapitaal op te bouwen (zoals bij een spaarhypotheek) gaat de inleg in een zogenaamd “hypotheekrentefonds”. Je ontvangt dan een garantie op de spaarinleg die net zo hoog is als de hypotheekrente die je betaalt.

Tevens kan je er ook voor kiezen om te beleggen met de inleg. Dan lijkt de hybride hypotheek erg veel op een beleggingshypotheek. Hierdoor is het dus ondermeer van belang dat de keuze van de beleggingen (mate van risico) goed moet worden afgestemd op de risicobereidheid, kennis, ervaring en doelstelling van de klant.

In een hypotheekofferte zie je vaak de combinatie van een hybride hypotheek en een aflossingsvrije hypotheek. Soms geldt er wel een opslag op de rentetarieven voor de hybride hypotheek.

 Net als de traditionele levenhypotheek en de spaarhypotheek bestaat de hybride hypotheek uit een aflossingsvrije hypothecaire lening die aan het einde van de looptijd (gedeeltelijk of geheel) wordt afgelost met de uitkering uit een kapitaalverzekering (op basis van beleggingen of gegarandeerd kapitaal).

Bij de hybride hypotheek moet er echter ook kritisch gekeken worden naar de kostenaspecten van de polis

Deze discussie is momenteel zeer actueel in verband met de zogenaamde “woekerpolisproblematiek”. De verzekering voor de hybride hypotheek kunnen soms ook in box 3 gesloten worden. Dit betekent dat de strakke fiscale eisen zoals die gelden voor de SEW en BEW niet van toepassing zijn. Dit kan bepaalde voordelen hebben in flexibiliteit. Vaak wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten welke zorg draagt voor een aflossing na overlijden.

Voordelen van de Hybride hypotheek:

  • Renteaftrek gedurende de hele looptijd is maximaal
  • De verzekeringnemer / inlegger bepaalt in zekere mate zelf hoe zijn premies / inleg worden belegd of gespaard (keuzevrijheid)
  • De verzekeringnemer / inlegger profiteert van eventuele hoge rendementen op bijvoorbeeld aandelenmarkten (bij de keuze van beleggen)
  • De bruto-en nettolasten blijven gelijk (bij gelijkblijvende rente en verondersteld gelijkblijvend belastbaar inkomen).

Nadelen van de Hybride hypotheek:

  • Geen zekerheid of aan het einde van de looptijd (een beoogd deel van ) de hoofdsom van de hypotheek kan worden afgelost
  • De verzekeringsnemer / inlegger loopt het risico dat de opgebouwde waarde in zijn polis of beleggingsfonds daalt door koersdalingen op bijvoorbeeld de aandelenmarkten
  • Eventueel opslag op de rentetarieven
  • De polis van de  hybride hypotheek kan (extra) kosten met zich meebrengen
  • Er kan sprake zijn van “strenge” fiscale eisen.

Wat voor de ene persoon een nadeel kan zijn, kan voor de andere juist weer een voordeel zijn. Bij een hybride hypotheek moet je uiteraard goed weten welke risico’s je kan lopen en alles goed afwegen (zoals eigenlijk bij elke hypotheekkeuze).

De eerste stap is het aanvragen van een hypotheekofferte aanvraag.