Hypotheekadvies aanvragen

Hypotheek en financiële planning

Een hypotheek en financiële planning is eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Voordat een hypotheek wordt afgesloten zal er een adviestraject worden doorlopen waarbij vele aspecten moeten worden vastgesteld die de basis vormen voor een (basis) financiële planning.

Zaken als inkomen, huidige hoogte van de hypotheek, vermogen, verzekeringen, pensioen, etc. vormen een onderdeel van een hypotheekadvies (en de uiteindelijke oplossing in de vorm van een hypotheek).

Om hypotheek en financiële planning aan te vragen, kan je gebruik maken van het hypotheekofferte aanvraagformulier (dit is vrijblijvend en kosteloos).

Hypotheek en financiële planning, waar op letten:

Om een goed besluit te kunnen nemen hoe de hypotheek moet worden ingericht, dient er een uitgebreide inventarisatie plaats te vinden. Gedurende een inventarisatiegesprek worden veel zaken onder de loep genomen die van invloed zijn op de uiteindelijke hypotheek.

Voorbeelden zijn de huidige hoogte van het inkomen. Maar ook het pensioeninkomen. Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of een (eventuele) hypotheek nog wel betaalbaar is in de toekomst.

Maar ook het (eventueel) vermogen dat er momenteel is, of wordt gevormd. Tevens komt dan de vraag naar voren of er een bepaalde bestemming is voor dit vermogen.

De hoogte van de huidige hypotheek, de fiscale regelingen en eventuele overgangsregelingen in verband met de (beperking van de) hypotheekrenteaftrek is ook zeker van belang.

Ook zaken als sociale zekerheid vormen een onderdeel voor de invulling van een hypotheek.

Bijvoorbeeld de regelingen die we mogen verwachten vanuit de overheid bij pensioen (AOW), arbeidsongeschiktheid (WIA) of werkloosheid (WW).

Als deze (en vele andere) zaken worden helder in beeld gebracht voor jouw specifieke situatie. Hiermee heb je dan een basis tot het (laten) vervaardigen van een hypotheekadvies. Het advies dient uiteraard te worden afgestemd op datgene wat jij wenst!

De uitgangspunten en wensen zijn van wezenlijk belang voor de hypotheek en financiële planning.

De stappen van een hypotheekadvies staan beschreven op deze pagina.

Voor het aanvragen van een hypotheek en financiële planning kan je gebruik maken van dit formulier (dit is vrijblijvend en kosteloos).

 Conclusie en tips hypotheek en financiële planning:

Om tot een goede hypotheekoplossing te komen dient er een goede persoonlijke inventarisatie plaats te vinden. Jouw wensen, eisen en uitgangspunten zijn van wezenlijk belang om tot een goed besluit te komen!

Laat je hierin assisteren door een onafhankelijk specialist. Een onafhankelijk hypotheekspecialist is niet werkzaam voor een specifieke bank of andere financiële instelling. Er kan dan een onafhankelijk hypotheekadvies worden opgemaakt.

Maak gebruik van dit formulier om een hypotheek en financiële planning aan te vragen!

Terug naar Nieuwsoverzicht