Hypotheekadvies aanvragen

Hypotheek en pensioen

Hypotheek en pensioen heeft veel met elkaar te maken. Beter gezegd: Het bezit van een eigen woning en de aflossing op de hypotheek op deze eigen woning heeft (grote) invloed op het besteedbaar inkomen op de “oude dag”.

De maandelijkse lasten voor de hypotheek (hypotheekrente en aflossingsvoorziening) zijn vaak de grootste uitgaven in het maandelijkse budget. Een “vuistregel” maximaal (circa) 1/3 van het inkomen.

Hypotheek en pensioen en de overeenkomsten:

Op het moment dat je niet meer werkt en leeft van je oudedagsvoorzieningen (aow, pensioen, lijfrente, etc..) zal het inkomen veelal dalen. Over het algemeen is de “algeheel maatschappelijk aanvaardbare norm” dat een (zeer) goed pensioen circa 70% van het laatst verdiende inkomen is.

Veelal neemt de belastingdruk af (op basis van het huidig belastingstelsel) vanaf de pensioengerechtigde leeftijd, waardoor de terugval van het netto besteedbaar inkomen niet neerkomt op 30%.

Op het moment dat er geen hypotheeklasten meer zijn (omdat de hypotheek is afgelost) is het netto besteedbaar inkomen op een goed niveau. In de meest “ideale situatie” zal het netto besteedbaar inkomen dan zelfs hoger uitkomen.

Hypotheek en pensioen in de realiteit:

Veelal is het behalen van een bruto inkomen van 70% van het laatst verdiende bruto salaris bij pensioen niet haalbaar (en betaalbaar). Bijvoorbeeld omdat de pensioenregeling van de werkgever hier niet in voorziet. Sowieso is dit niet de situatie als de pensioenregeling geen eindloonsysteem betreft of als men niet gedurende de hele loopbaan bij 1 werkgever heeft gewerkt.

Allerlei andere aspecten kunnen ook van invloed zijn dat het inkomen niet op 70% uitkomt . Voorbeelden zijn de hoogte van de AOW franchise of tijdelijk verblijf in het buitenland. Om zekerheid te krijgen van de hoogte van het netto besteedbaar inkomen, kan je gebruik maken van dit formulier.

Het is geregeld zo dat de hypotheek niet wordt (is) afgelost op het moment dat men stopt met werken. Er is bijvoorbeeld sprake van een aflossingsvrije hypotheek. In deze situatie moet er nog hypotheekrente betaald worden over de aflossingsvrije hypotheek.

Tevens is de kans aanwezig (groot) dat er geen hypotheekrenteaftrek meer geldt over de te betalen hypotheekrente. Dit in verband met het verlopen van de 30 jaars periode van de hypotheekrenteaftrek. Als deze periode niet is verlopen, is de kans groot dat het voordeel sowieso lager is, omdat het (belastbaar) inkomen (fors) daalt.

de conclusie is dat het inkomen daalt, de woonlasten (gedeeltelijk) blijven doorlopen en het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek weg is (of lager uitvalt). Het netto besteedbaar inkomen vanaf de pensioenleeftijd komt dus behoorlijk onder druk te staan.

Hypotheek en pensioen, wat te doen:

Eigenlijk is het antwoord op bovenstaande vraag vrij simpel. Bereken de huidige situatie goed door en neem (eventueel) de juiste maatregelen! De oplossingen zijn in elke situatie anders aangezien wensen en uitgangspunten voor iedereen anders zijn.

Zaken die meespelen in een oplossing zijn bijvoorbeeld:

 Is er nog vermogen?

 Zijn er nog eventueel schulden?

 Wat is de huidige hypotheekvorm?

 Hoe ziet de huidige pensioenregeling eruit?

 In hoeverre bent u bereid “risico te nemen”?

 Etc, etc, etc…..

Conclusie hypotheek en pensioen:

De hypotheek en het pensioen hebben veel invloed op de hoogte van het netto besteedbaar inkomen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. Neem hierin de juiste beslissingen kom niet voor onplezierige “verassingen” te staan.

Laat je hierin bijstaan door een specialist!

Vul daarom het hypotheekofferte aanvraagformulier in. Dit is vrijblijvend en kosteloos!

Terug naar Nieuwsoverzicht