Hypotheekadvies aanvragen

Hypotheekofferte aanvragen

“Op zoek  naar een persoonlijk hypotheekvoorstel met de scherpste hypotheekrente?

 • Vergelijking van ruim 40 aanbieders
 • Vrijblijvend en kosteloos
 •  Beantwoord onderstaande vragen en ontvang een voorstel met lage hypotheekrente!
 •   Met bovenstaand verzoek zit je nergens aan vast. Er worden geen kosten in rekening gebracht.
 •   Je gegevens zijn veilig. Uiteraard hebben wij de benodigde AFM vergunningen en voldoen aan de privacy regelgeving.
 •   We gaan je niet spammen. Je ontvangt 1 mailtje met de bevestiging dat we je verzoek hebben ontvangen.

We vergelijken o.a. onderstaande banken:

Voordelen Hypotheekofferte:

 • Persoonlijke berekening
 • Afgestemd op je wensen
 • Vergelijking van vele banken
 • Het verzoek wordt opgevolgd door een hypotheekspecialist uit jouw omgeving
 • Snel en eenvoudig online geregeld
 • Laagste Hypotheekrente mogelijk
 • Volledig vrijblijvend en kosteloos

 • Wij werken niet voor een specifieke bank
 • Wij beschikken over de benodigde AFM vergunningen  (AFM nummer 12018139)

Hypotheekofferte en het vervolg:

Als het bovenstaande formulier is verstuurd wordt deze bekeken en “beoordeeld”.  Aan de hand hiervan kan er contact worden opgenomen voor aanvullende gegevens of volledige  inventarisatie.

Je kan ook direct een aanvraag doen tot een persoonlijk hypotheekadvies.

Op het moment dat je een keuze maakt tot een bepaalde aanbieding, mogelijkheid of dienstverlening (en je een hypotheekadviseur dus daadwerkelijk een opdracht verstrekt) zullen er pas kosten gerekend worden (afhankelijk van de werkzaamheden van de adviseur en samen overeengekomen). In de eerste instantie wordt alles online geregeld.

Wanneer offerte aanvragen:

De verzoeken die wij binnen krijgen zijn zeer divers. Veelal heeft te maken met de volgende zaken.

 • Een eerste hypotheek afsluiten (eventueel met starterslening).
 • Meer zekerheid met de bestaande- of nieuwe hypotheek
 • Willen weten wat de beperking van de hypotheekrente aftrek betekent
 • Huidige maandlasten (hypotheekrente) te hoog
 • Voorstel verlenging hypotheekrente van de huidige bank moet beter
 • Een hypotheek met NHG afsluiten

Maar uiteraard ontvangen wij online ook vele andere vragen en verzoeken (bijvoorbeeld hypotheek en BKR notering, wat te doen met een verdeling bij scheiding, etc..).

De vragen (en uitgangspunten) worden zorgvuldig bekeken en berekend. De inventarisatie en aanvraag is vrijblijvend en kosteloos.

Hypotheekofferte ontvangen:

Op het moment dat er een akkoord is over de aanbieder, hypotheekvorm, hoogte van de hypotheek, rentevaste periode, etc.. kan de officiële hypotheekofferte worden aangemaakt / opgevraagd.

Als het ware doe je een verzoek tot aanbod van een hypotheek. Bij de aanvraag van een offerte worden de uitgangspunten van de aanvraag beoordeeld en op basis hiervan besloten of er een hypotheekofferte wordt opgemaakt. De hoogte van het inkomen, (veronderstelde) waarde van de woning, etc worden doorgegeven aan de bank. Over het algemeen gebeurt dit elektronisch en op basis van “standaarden”.

Met de beoordeling van deze uitgangspunten wordt ook direct een toets gedaan bij het BKR. Komen er “onaanvaardbare” meldingen uit het BKR (Bureau Krediet Registratie) zal je geen hypotheekofferte ontvangen.

Het bindend aanbod tekenen:

Wordt de aanvraag “goedgekeurd” dan ontvang je de hypotheekofferte. Je loopt de aanbieding goed door en controleert of deze ook volledig voldoet aan de wensen en uitgangspunten zoals die in het hypotheek adviesrapport stonden vermeld.

Uiteraard controleer je dan ook goed of de hoogte van de hypotheekrente klopt met de aanvraag en het hypotheek adviesrapport.

Kloppen er zaken niet, of worden er eventueel nog stukken opgevraagd die niet aangeleverd kunnen worden of anderszins dan is het van belang om op dit moment “aan de bel te trekken”. Het is beter om vooraf bepaalde onduidelijkheden of fouten te laten corrigeren, dan achteraf.

Op het moment dat je de aanbieding hebt getekend, heb je als het ware het aanbod met de voorwaarden geaccepteerd.

De hypotheekadviseur zal je in dit traject begeleiden. Kloppen alle uitgangspunten en voorwaarden? Dan kan je de hypotheekofferte tekenen.

Hypotheekofferte getekend en dan?

Op het moment dat de hypotheekofferte is getekend, is het aanbod van de bank geaccepteerd. Dit geeft nog geen volledige zekerheid van acceptatie. In de offerte worden nog vele zaken gevraagd die nodig zijn voor de definitieve acceptatie van de hypotheek.

Over het algemeen worden de volgende stukken in ieder geval nog opgevraagd:

 • Inkomensgegevens (pensioen, salarisstrook, werkgeversverklaring, inkomstenbelasting aangiftes)
 • Taxatierapport
 • Dekkingsbevestigingen van de (verplichte) verzekeringen
 • Bewijs en herkomst van de benodigde eigen middelen (spaargelden)
 • Bewijzen van in te lossen of ingeloste leningen
 • Etc..

Voor elke hypotheekaanvraag of offerte kan dit verschillen. Het kan verschillen per financiële instelling wat wordt gevraagd. Het is verstandig om zo snel mogelijk de benodigde gegevens aan te leveren zodat de hypotheekadviseur en de bank spoedig de aanvraag kan afwikkelen.

Over het algemeen zit men wel altijd vast aan “deadlines”. Zeker bij een aankoop van een woning. Bij het oversluiten van een hypotheek kan je te maken hebben met deadlines die gerelateerd zijn aan eventueel te betalen boeterentes en geldigheid hiervan.

Is de hypotheekofferte bindend?

Nee dus. De ontvangst en het tekenen van de hypotheekofferte is geen garantie dat de bank de hypotheek gaat verstrekken. Er moeten nog diverse stukken aangeleverd worden voordat de bank het finaal akkoord afgeeft voor de verstrekking van de hypotheek.

Als de getekende hypotheekofferte in combinatie met de overige stukken zijn goedgekeurd, volgt het finaal akkoord. Met deze bevestiging kan je vertrouwen op acceptatie en kan de hypotheek passeren.

Let er echter wel op dat de bank net voor passeren van de hypotheek nog een BKR toets kan doen. Op het moment dat er dan bijvoorbeeld een nieuw krediet (of achterstandsmelding) staat geregistreerd kan dit het passeren in de weg staan. Op het moment dat uit hoofde van een koopovereenkomst wel een verplichting tot levering van een woning bestaat, kan dit tot verstrekkende gevolgen leiden.

Hypotheekofferte verlengen:

Soms is de geldigheidsduur van de hypotheekofferte te beperkt. Stel dat een hypotheekofferte geldig is voor een periode van 3 maanden, maar de levering van de woning is “pas” over 6 maanden. Dan is het verstandig om de hypotheekofferte te verlengen. Over het algemeen kan je dit aangeven op de hypotheekofferte.

Niet elke bank (met een specifiek product) heeft de mogelijkheid om de hypotheekofferte te verlengen. Zorg er dus voor dat wel de goede hypotheekofferte wordt aangevraagd.

Vaak komt het voor dat het verlengen van de hypotheekofferte geld kost. Bij de ene bank kost het verlengen sowieso geld en bij de andere bank kan dit afhankelijk zijn van de ontwikkeling van de hypotheekrente.

Enkele banken berekenen geen geld. Het is te adviseren om dit goed te vergelijken en hier een afgewogen keuze in te maken bij de keuze van de bank.

De hypotheekadviseur zal je hierin adviseren en begeleiden.

Waar kan je het hypotheekofferte aanvraagformulier voor gebruiken:

Je kan het formulier invullen voor zaken zoals:

 • Hypotheekofferte aanvragen
 • Hypotheekofferte met starterslening
 • Hypotheek berekening
 • Hypotheekadvies
 • Hypotheek Check huidige hypotheek(offerte)

Op het moment dat er eventueel andere zaken spelen met betrekking tot een hypotheek, kan je het opmerkingen veld hiervoor gebruiken.

Zaken die van belang zijn voor een hypotheekofferte:

De berekening en hypotheekofferte zijn afhankelijk van een aantal zaken. Bijvoorbeeld:

 • Wat is het (exacte) inkomen en hoe is dit samengesteld
 •  Inkomenssituatie bij pensioen, overlijden, arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid
 •  Wat is de huidige woonsituatie (huur / koop => woning al verkocht?)
 • Kom je in aanmerking voor NHG
 • Welke hypotheekvorm (of combinatie hiervan) is gewenst (en waarom)
 • Wat is de gewenste rentevaste periode (en wat zijn de verschillen hierin)
 • Welke voorwaarden zijn van belang (bijvoorbeeld offerte geldigheidsduur e.d.)
 • Etc…

Het hypotheekadvies en een offerte:

Het hypotheekadvies en de hypotheekofferte is maatwerk. Iedereen heeft andere eisen en wensen. De hypotheekofferte moet daarom aansluiten op persoonlijke zaken zoals:

 •  Doelstellingen die gerealiseerd moeten worden
 • (Nadrukkelijke) wensen
 • Risicobereidheid
 • Kennis en ervaring
 • Etc…

De rede dat deze zaken van belang zijn, is om er in ieder geval voor te zorgen dat de aanbieding past binnen de persoonlijke wensen en eisen. Hiermee vormt u ook een goed kader om (de hypotheekrente van) meerdere aanbieders beter te vergelijken.

De laagste rente in een hypotheekofferte hoeft namelijk niet het beste advies te zijn (dat kan natuurlijk wel).

De laagste hypotheekrentes die banken kunnen aanbieden zijn hypotheken die worden aangevraagd met NHG.

In een hypotheekofferte staat altijd vermeld of een hypotheek wordt aangeboden met NHG (of niet).

Hypotheekofferte vergelijken:

Het is logisch om diverse mogelijkheden en hypotheekoffertes te vergelijken. Om een goede vergelijking te maken van de hypotheekofferte van diverse banken is het verstandig om de vergelijking wel te maken op basis van dezelfde uitgangspunten.

Dus (min of meer) gelijke voorwaarden (welke wel moeten aansluiten op wensen en uitgangspunten).

Punten waarop wij de hypotheekofferte vergelijken:

 •  Hypotheekvorm
 •  Hoogte van de aflossing (en de periode waarin dit moet gebeuren)
 • Rentevaste periode
 • Hoogte hypotheekrente
 • Etc…

Hypotheekrente vergelijken voor een hypotheekofferte:

Voordat een hypotheekofferte wordt aangevraagd is het verstandig om in de eerste instantie hypotheekrente te vergelijken. De actuele hypotheekrente is te vinden in de hypotheekrentelijst.

Eventuele extra kortingen die kunnen gelden voor bepaalde banken worden in de hypotheekofferte meegenomen.

Hypotheekofferte in combinatie met een starterslening:

Op het moment dat er sprake is van een starterslening, moet dit uiteraard worden meegenomen in de hypotheekofferte. De hoogte van de hypotheeksom en de starterslening  moeten kloppend zijn. Een starterslening kan alleen worden uitgegeven in combinatie met NHG.

Of een starterslening mogelijk is, is afhankelijk van de gemeente of woningcorporatie. Je kan het verzoek tot aanvraag doen in het formulier. Als de mogelijkheid hiertoe bestaat wordt de hypotheekofferte aangevraagd met de benodigde starterslening.

De startersleningen worden uitgegeven door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN).

 • Klik hier voor het hypotheekofferte aanvraagformulier.