Hypotheekrente ING bank

In onderstaand overzicht vind je ook de actuele hypotheekrente van ING Je kan deze vergelijken met alle overige aanbieders.

Hier kan je direct een hypotheekofferte van ING ontvangen.

Als je bij “berekening aanpassen” ING selecteert dan vind je alle actuele rentetarieven van ING.

ING is een van de grootste hypotheekverstrekkers van Nederland. De hypotheekrente van ING is concurrerend ten opzichte van veel andere banken. Er zijn kortingen mogelijk als men ook gaat bankieren bij deze bank.

Tevens word je gestimuleerd tot aflossen van de hypotheek. De hypotheekrente wordt al snel lager als je ook aflost.

Op de hypotheekrentelijst staat ING vermeld. Je kan hiermee een 1e vergelijking maken.

Bij ING zijn er veel (meer) risicoklassen dan bij andere banken. Dit betekent dat je sneller een lagere hypotheekrente gaat betalen als je de hypotheek deels aflost.

Naast de diverse risicoklassen zijn de rentetarieven ook afhankelijk van de diverse hypotheekvormen en producten. De risicoklassen en rentevaste periodes zijn van belang bij hypotheekrente vergelijken van ING ten opzichte van andere aanbieders.

Bi j de ING bestaat de mogelijkheid om eventueel extra hypotheek te krijgen bij de herfinanciering van restschuld na verkoop van een woning die “onder water stond”.  Hier zijn echter wel strenge voorwaarden aan verbonden. Vraag hiernaar bij een hypotheekspecialist.

De hypotheekrente van ING  gelden ook voor de klanten die in het verleden een hypotheek hadden afgesloten bij de Postbank.

Rentevaste periodes hypotheekrente ING

5 jaar vast:

Bij ING bestaat de mogelijkheid tot het aangaan van praktisch elke rentevaste periode. Een hypotheekrente van 5 jaar wordt over het algemeen “vaak” gekozen. Dit is echter natuurlijk ook afhankelijk van de verschillen en hoogten van de hypotheekrentes bij een rentevaste periode van bijvoorbeeld 10 jaar.

10 jaar vast:

Bij een hypotheekrente van 10 jaar vast ligt de maximale hypotheek het hoogst. De toetsrente voor het bepalen van de maximale hypotheek is namelijk de 10 jaars rente van ING.

In combinatie met de korting die ING afgeeft als je ook gaat bankieren bij ING is deze hypotheekrente over het algemeen zeer concurrerend.

De minimale korting op de hypotheekrente van ING is dan al gauw 0,25%.

20 jaar vast:

Bij een rentevaste periode van 20 jaar liggen de hypotheek rentetarieven hoger dan die van 5 of 10 jaar vast. De zekerheid voor een hypotheekrente die 20 jaar vast, is natuurlijk ook wat waard.

In combinatie met de kortingsmogelijkheden en de lagere hypotheekrente bij (tussentijds) aflossen ligt de hypotheekrente over het algemeen concurrerend in de markt.

Geregeld komt het voor dat een hypotheekrente van 20 jaar wordt gecombineerd met een andere rentevaste periode. Eventueel ook nog met een combinatie van diverse hypotheekvormen (aflossingsvrijannuïteit of lineair)

Variabele hypotheekrente:

De variabele hypotheekrente bij ING was in de periode van begin 2000 zeer veel gevraagd. De variabele hypotheekrente was zeer laag en direct gekoppeld aan de Euribor. Er gold een opslag van cirva 1% op het Euribor tarief

De gehele hypotheek kon met een variabele hypotheekrente afgesloten worden.

Momenteel bestaat de mogelijkheid tot een variabele hypotheekrente voor maximaal 25% van de hele hypotheek. Altijd dus in combinatie met andere rentevaste periodes.

Er geldt nog wel een vaste opslag bovenop de Euribor, maar deze opslag ligt rond de 2,6%.

Waarom is de hypotheekrente hoger dan de spaarrente?

Bij ING, maar ook bij alle andere banken is het zo dat de spaarrente lager is dan de hypotheekrente. Natuurlijk moet de bank winst maken, maar geregeld barsten er discussies los over de grote verschillen tussen de rentetarieven op de spaarrekening en de hypotheekrente die betaald moet worden.

Hypotheekrente voor de aflossingsvrije hypotheek ING:

Bij ING bestaat nog de mogelijkheid van een aflossingsvrije hypotheek. Dit is over het algemeen voor consumenten die voor 1 januari 2013 ook een hypotheek hadden. Dit heeft met de veranderende fiscale regelgeving te maken welke in 2013 is ingegaan.

De aflossingsvrije hypotheek van ING werd over het algemeen gecombineerd met andere hypotheekvormen. In de jaren voor 2013 was dit voornamelijk de bankspaar- en beleggingshypotheek.

Momenteel wordt de aflossingsvrije hypotheek van ING voornamelijk gecombineerd met een annuïteiten of lineaire hypotheek. Met of zonder NHG.

Hypotheek oversluiten:

Bij het oversluiten van een hypotheek is ING over het algemeen een prima alternatief met ruime mogelijkheden. De bank hanteert over het algemeen nog alle hypotheekvormen, waarbij het ook mogelijk is om fiscale constructies (vanuit het verleden) mee te nemen in een hypotheek bij ING.

Veelal wordt er gekozen voor een aflossingsvrije hypotheek met een annuïteitenhypotheek.

Scheiden en hypotheek bij ING

Uit elkaar gaan en gezamenlijk een hypotheek bij ING? Bij ING zijn er diverse mogelijkheden om de hypotheek voort te zetten bij scheiden. 1 op de 3 stellen scheiden, dus ook bij klanten van de ING bank.

ING heeft specifieke afdelingen die kunnen assisteren bij het hypotheekdossier in de situatie van een scheiding.

De bank biedt tevens een traject aan waarbij je “zorgeloos kan scheiden”. Dit wordt uitbesteed aan de “Zorgeloosch Groep“. Een dergelijk traject kost EUR 6.250,- (exclusief administratiekosten ING). Bron: site ING. Hiervoor wordt dan het totale mediation traject doorlopen en de hypotheek omgezet of het hoofdelijk ontslag geregeld.

Het “Zorgeloos Scheiden” traject is een onderdeel van het “Financieel Fit concept” van ING.

Om een ontslag bij hoofdelijke aansprakelijkheid te onderzoeken of om te toetsen of er andere mogelijkheden zijn, kan je uiteraard ook een 1e haalbaarheidstoets doen.

Om de eerste haalbaarheid te toetsen kunt je hier kosteloos een verzoek doen tot een hypotheekadvies.

Veel meer informatie over de mogelijkheden van scheiden en het eventuele behoud van de eigen woning en hypotheek kan je lezen op de pagina “Scheiden en Hypotheek“.

Speciale voorwaarden en diensten voor klanten van ING:

ING watervilla hypotheek:

Bij ING bestond de mogelijkheid tot het afsluiten van een hypotheek voor watervilla’s (woonboten). ING heeft een speciale afdeling voor de acceptatie van watervilla hypotheken.

De voorwaarden en hypotheekrentes waren over het algemeen gelijk met de normale hypotheekrentes zoals die golden voor woningen.

Voor vragen, voorwaarden en acceptatiecriteria kan je dit aangeven in het hypotheekofferte verzoek.

Hypotheekrente middelen:

Bij ING bestaat de mogelijkheid tot het middelen van de hypotheekrente. Kort gezegd komt dit erop neer dat de lopende rentevaste periode wordt “opengebroken” en een nieuwe rentevaste periode wordt aangegaan. Bij het openbreken van een rentevaste periode gaat dit over het algemeen gepaard met boeterente.

Deze boeterente wordt dan als het ware betaald met een opslag op de nieuwe hypotheekrente en rentevaste periode. Deze wijziging kan direct een besparing opleveren van de woonlasten met relatief weinig kosten. Je hoeft niet naar de notaris of taxateur.

Tevens wordt het inkomen ook niet getoetst.

De voorwaarden van ING zijn dus op dit punt concurrerend ten opzichte van vele andere banken. Vele banken hebben geen mogelijkheid tot middelen van de hypotheekrente.

Hypotheek meenemen:

Bij ING bestaat de mogelijkheid tot het meenemen van de hypotheek naar een nieuwe woning bij verhuizing. Of dezelfde hypotheekrente dan geldt is afhankelijk van de nieuwe situatie. Zaken als hoogte van de hypotheek in relatie tot de marktwaarde van de woning, NHG, hypotheekvorm zijn van belang.

De resterende rentevaste periode van de huidige hypotheek van ING is natuurlijk ook van belang. Wat verstandig is, is maatwerk. Een goede doorrekening en vergelijking kan worden opgemaakt door een (onafhankelijk) hypotheekspecialist.

Hypotheekrente ondernemers:

Bij ING zijn er (ruime) mogelijkheden voor het afsluiten van een hypotheek voor ondernemers. Speciale gespecialiseerde afdelingen toetsen de hypotheekmogelijkheden voor ondernemers.

De jaarcijfers, balansen en de ontwikkeling van het eigen vermogen zijn aspecten waar op wordt getoetst. Een verklaring van de accountant in combinatie met ontwikkelingen van het bedrijf en de ondernemer kunnen worden meegenomen om een hypotheek geaccepteerd te krijgen.

Echt maatwerk dus.

Wel rekent ING in diverse situaties een opslag op de hypotheekrente voor ondernemers. Verstandig dus om ook een andere bank in de vergelijking mee te nemen en dit te bespreken met een onafhankelijk hypotheekadviseur.

Hypotheekrente met NHG:

Uiteraard bestaat er bij ING mogelijkheden tot het afsluiten van de hypotheek met de voorwaarden van Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Deze hypotheekrentes zijn laag en zeker concurrerend in vergelijking met andere banken. Als je de ING hypotheekrente in combinatie met NHG afsluit tezamen met een betaalrekening is dit een prima aanbieding.

In bepaalde situaties hanteert ING echter wel strengere eisen dan de regels van NHG. Een voorbeeld is een aanvraag voor een hypotheek, waarbij een BKR notering is uit hoofde van een verkoop met een verlies uit een eerdere situatie met NHG. Hiervoor zijn echter wel andere verstrekkers die hiermee akkoord gaan.

Vraag hiernaar bij de hypotheekadviseur.

Korting hypotheekrente met betaalpakket:

Al je besluit om te bankieren bij ING en een betaalpakket opent dan ontvang je nog eens 0,25% korting op de hypotheek rentetarieven. Uiteraard dient deze rekening dan wel “actief te worden gebruikt”.

Deze extra korting is standaard in de hypotheekrentelijst meegenomen.

Hypotheekofferte:

Om een hypotheekofferte aan te vragen van ING kan je gebruik maken van het hypotheekofferte aanvraagformulier. Een onafhankelijk hypotheekadviseur uit jouw regio zal de hypotheekofferte opvragen op basis van jouw specifieke wensen.

Tevens kan er een vergelijking worden opgemaakt om te zien of er nog eventuele (betere) alternatieven zijn voor ING.

Uiteraard biedt ING vele hypotheekvormen aan. De specifieke hypotheekvorm (of combinatie hiervan) moet passen in jouw specifieke situatie.

Actuele hypotheekrente ING:

De actuele hypotheekrente bij ING staat gepubliceerd in bovenstaande hypotheekrentelijst. Niet alle actuele hypotheekrentes zijn zichtbaar in verband met alle mogelijke opslagen en mogelijkheden bij ING.

Bijvoorbeeld voor ondernemers, watervilla en andere. Tevens zijn er nog rentevaste periodes van 1,2,3,4,6,7,8 en 9 jaar.

De rentevaste periode van 7 jaar bij ING werd vaak afgesloten. Dit in combinatie met een rentebedenktijd van 2 jaar.

Voor alle mogelijkheden van de actuele hypotheekrente bij ING kunt je een verzoek doen tot een hypotheekofferte of hypotheekadvies.

Algemene informatie

De ING bank heeft een lange historie. Deze grote Nederlandse bank is actief op vele gebieden. Kerntaken zijn: Sparen, beleggen, verzekeren, hypotheken en lenen. De huidige bank is ontstaan uit vele fusies in het verleden.

Het hoofdkantoor van ING is gevestigd in Amsterdam (Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam).