Hypotheekrente kan lager!

Uit een onderzoek van de Geldgids komt naar voren dat de huidige lage hypotheekrente  nog wel lager zou kunnen.

De marges die de banken ontvangen over de hypotheken zijn (nog steeds) erg hoog.

De marges kunnen oplopen tot wel 2,9%, is te lezen in het artikel van de consumentenbond.

De lage concurrentie in de bankensector wordt benoemd als belangrijke oorzaak.
De ACM  (Autoriteit Consument en Markt) doet negen aanbevelingen om het makkelijker te maken voor nieuwe banken (bijvoorbeeld  Duitse) om op de Nederlandse markt te komen.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: “Wij roepen de politiek op om snel met de aanbevelingen van de ACM aan de slag te gaan. Bij een toename van meer (buitenlandse) aanbieders zal de concurrentie toenemen en zullen de marges over het algemeen dalen.

Lagere marges betekent een lagere hypotheekrente.

Enkele cijfers:

De gemiddelde brutomarge bij de onderzochte banken lag medio 2008 nog op 1,4% en liep in de loop van 2012 op naar 3% en eventjes zelfs naar 3,5%. In 2013 daalde de marge van 3,2 naar 1,9% (september 2013).

Het onderzoek maakt ook duidelijk dat de banken de risico’s steeds meer bij de klant leggen.

De gemiddelde marge voor een tophypotheek is gestegen van 1,73 in 2008 naar maar liefst 2,94% begin juni 2014.

Lage hypotheekrente aanvragen? Bekijk de video voor meer informatie.

Onze Diensten

De beste hypotheek: een hypotheekoplossing die naadloos aansluit op jouw wensen.