Hypotheekrente lager bij aflossen

Door het stijgen van de kapitaalmarktrente is de hypotheekrente iets opgelopen de afgelopen periode. Banken reageerden vrijwel direct met het verhogen van de hypotheekrente door de stijging van de kapitaalmarktrente.

De afgelopen week (1e week van juli 2013) is de kapitaalmarktrente echter iets gedaald. De banken reageerden hier niet op. Enige partijen verhoogden zelfs de hypotheekrente. Voorbeelden zijn Woonfonds, Rabobank, ING en ABN AMRO.

Wel hebben een aantal partijen de hypotheekrente naar beneden bijgesteld door het aanpassen van de risicoklassen.

Hypotheekrente lager door aanpassen risicoklassen:

Bij diverse partijen daalde de hypotheekrente door het aanpassen van de risicoklassen.  Met een risicoklasse wordt bedoeld de hoogte van de hypotheek in relatie tot de waarde van de woning.

Des te minder je leent ten opzichte van de waarde van de woning, des te lager is de hypotheekrente. Bij diverse banken is het zelfs zo dat de rentetarieven lager uit kunnen komen dan de hypotheekrente voor NHG hypotheken.

De marktwaarde van de woning is maatgevend voor de risicoklasse waar een hypotheek “onder valt”.

Aflossen loont:

De hypotheek aflossen tot een bepaald niveau loont dus en kan worden beloond met een lagere hypotheekrente. De stimulans om de hypotheek te willen aflossen wordt groter.

Dit zien wij ook terug in de verzoeken tot een hypotheekofferte die wij binnen krijgen. Steeds vaker wordt er een hypotheekofferte aangevraagd waarbij de hypotheek lager is dan de waarde van woning.

De nieuw aan te bieden hypotheekrente komt in veel gevallen (veel) lager uit.

Hieronder kan je de hypotheekrente in jouw specifieke opvragen. Hierbij gelden in ieder geval onderstaande punten:

 De hypotheekrente is geregeld lager dan in de hypotheekrentelijsten staan vermeld!

 Een aanvraag voor (laagste) hypotheekrente en/of hypotheekofferte is kosteloos.

Lage hypotheekrente aanvragen? Bekijk de video voor meer informatie.

Onze Diensten

De beste hypotheek: een hypotheekoplossing die naadloos aansluit op jouw wensen.