Hypotheekadvies aanvragen

Uitleg hypotheekvormen

 

Er zijn vele hypotheekvormen waar men voor kan (kon) kiezen. De uitleg met voor- en nadelen staan beschreven in onderstaande pagina’s:

De populariteit van een diverse hypotheekvormen werd in het “verleden” mede bepaald uit fiscale overwegingen.

Naast fiscale overwegingen, lijkt de populariteit van diverse hypotheekvormen (uit het verleden) ook enigszins conjunctuur gedreven. In de van 2001 tot 2008 waren beleggings- en effectenhypotheken zeer populair.

Gedurende de periode van  toenemende onzekerheid (de “crisis periode”) waren spaar- en bankspaarhypotheken erg populair. Zekerheid van aflossen. Veelal met langere rentevaste perioden en in combinatie met NHG. Veelal werd er nog wel gekozen voor een mix van een (bank) spaarhypotheek en een aflossingsvrije hypotheek.

De hypotheekrente in deze periode was hoger dan in de periode van 2014 en 2015. De combinatie van  een (bank)spaarhypotheek en een sterk gedaalde hypotheekrente levert niet een sterke daling van de maandlasten op, in vergelijking met andere hypotheekvormen.

In 2015 wordt dit (pijnlijk) duidelijk. De gevolgen hiervan worden beschreven in het artikel “pas op lage hypotheekrente“.

Een combinatie van (maximaal) fiscaal voordeel en zekerheid was in die periode de trend.

Vanaf 2014 is de annuïteiten en lineaire hypotheken wederom “de norm“. Deze vormen kunnen namelijk alleen nog gesloten te worden om hypotheekrente aftrek te garanderen (in ieder geval voor de mensen die voor het eerst een hypotheek afsluiten.

Voor de mensen die voor 1 januari al een hypotheek hadden zijn er diverse “overgangsregelingen” waarbij een volledige aflossing van de hypotheek niet verplicht is voor het behoudt van hypotheekrente aftrek.

De soort hypotheekvorm welke in uw situatie het meest verstandig (aantrekkelijk) is, is persoonlijk en maatwerk.

Voor de best passende hypotheekvorm in uw situatie, kunt u gebruik maken van onderstaand verzoek.

  • Onderstaand verzoek is volledig vrijblijvend en kosteloos.