Mes in hypotheekrenteaftrek

 

Mes gaat weer verder in hypotheekrenteaftrek

De onderhandelingen voor het nieuwe kabinet zijn in de afrondende fase. CDA, VVD, D66 en Christenunie beperken de hypotheekrenteaftrek verder vanaf 2020.

Wat zijn de gevolgen?

Versnelde afbouw aftrek:

Momenteel wordt de hypotheekrenteaftrek elk jaar afgebouwd met 0,5%. Elk jaar breng je hypotheekrente in aftrek (met verrekening van het eigenwoningforfait) en ontvang je een teruggave welke afhankelijk is van de hoogte van het inkomen. Simpel gezegd: hoe hoger het inkomen, des te meer belasting betaal je en des te hoger is dus de teruggave.

Dit op basis van onderstaande schijven (bron: belastingsdienst.nl).

Met de nieuwe regels wordt de teruggave versneld afgebouwd naar de laagste schijf. 36,55% (na invoering van de nieuwe belastingschijven met de “vlaktaks” wordt dit waarschijnlijk 36,9%). Mensen met een een hoger inkomen betalen dus meer belasting, maar hebben dus minder voordeel. Hieronder een grafische weergave (bron rtl.nl).

Compensatie met eigenwoningforfait:

De hypotheekrente die je betaalt is niet de volledige aftrekpost. De betaalde hypotheekrente (voor de eigen woning) wordt verlaagd met het eigenwoningforfait. Over het algemeen gaat er 0,75% van de WOZ waarde (fiscale waarde van de woning) af van de betaalde hypotheekrente.

Voorbeeld:

Hypotheekrente is 3% van EUR 200.000 (hypotheek). Dit is dus EUR 6.000,- per jaar.

Stel: de WOZ waarde is EUR 250.000,-. Het eigen woningforfait is 0,75% van EUR 250.000,-, dus EUR 1.875,-.

De aftrekpost is EUR 4.125,- (EUR 6.000,- minus EUR 1.875,-). Bij een belastingtarief van 40,8% is de teruggave EUR 1.683,- (EUR 140,25 per maand).

Met de nieuwe regelgeving wordt de teruggave berekend op basis van de laagste schijf. Met de nieuwe regelgeving en schijven gaat dit (waarschijnlijk) 36,9% worden.

Bij een aftrekpost van EUR 4.125,- bedraagt de teruggave dan EUR 1.522,– (EUR 126,85 per maand).

Deze achteruitgang gaat echter wel gecompenseerd worden met een lager percentage van het eigenwoningforfait. De totale aftrekpost gaat dus iets omhoog. Hoe dit er exact gaat uitzien is nog niet bekend.

Op basis van bovenstaand voorbeeld, valt het dus wel mee. De regel raakt de hogere inkomens met hogere hypotheken harder.

Tevens is het zo dat met de huidige verplichting van het aflossen van de hypotheek de teruggave sowieso al elk jaar afneemt, wat het daadwerkelijke nadeel weer enigszins dempt.

Wet Hillen ter ziele:

Wat echter wel een behoorlijke impact heeft is dat de “Wet Hillen” ter ziele gaat. Momenteel is het zo, dat als je een lage hypotheek hebt (en dus weinig hypotheekrente betaalt) je gecompenseerd wordt zodat je geen belasting hoeft te betalen voor je eigen woning (bezit).

Stel dat je een hypotheekrente betaalt van EUR 1.200,- (hypotheek is EUR 40.000,- en hypotheekrente is 3%)  per jaar en het eigen woningforfait is EUR 1.875,- (0,75% van EUR 250.000,-). In deze situatie betaal je dus over EUR 675,- belasting (EUR 1.875 minus EUR 1.200,-).

Bij een tarief van 40,8% is dit dus EUR 275,40.

De Wet Hillen zorgde ervoor dat deze “bijtelling” werd gecompenseerd zodat je geen belasting hoeft te betalen. In bovenstaand voorbeeld krijg je dus een aftrekpost van EUR 675,-.

Deze regeling houdt op met bestaan. Heb je dus een lage hypotheek, dan kan je dus geconfronteerd worden met een vervelende aanslag. Deze regeling zal voornamelijk de ouderen treffen aangezien deze mensen eerder een lagere hypotheek hebben.

De stimulans tot het aflossen van de hypotheek is hiermee lager, wat ik persoonlijk een merkwaardige ontwikkeling vind.

Lage hypotheekrente aanvragen? Bekijk de video voor meer informatie.

Onze Diensten

De beste hypotheek: een hypotheekoplossing die naadloos aansluit op jouw wensen.