hypotheekleads kopen

NHG

Nationale Hypotheek Garantie is een garantie die je kan krijgen bij het afsluiten van een hypotheek. Dit voor de aankoop, oversluiten of verbouwing van een woning. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen staat garant voor terugbetaling van de hypotheek aan de bank in diverse situaties.

Het is zo dat hier een heel aantal regels en eisen voor gelden. 

Hypotheekrente met NHG

NHG (oftewel Nationale Hypotheek Garantie) is een belangrijk onderdeel voor de hoogte van de te betalen hypotheekrente.
Over het algemeen is het zo dat de hypotheekrente met een hypotheek met NHG het laagste is. De bank loopt minder risico en kan de extra renteopslagen laten vervallen (wat dus ook gebeurd).

Voorwaarden NHG

 De hoogte van de hypotheek in relatie tot de hoogte van het inkomen is een harde eis (je mag niet teveel lenen ten opzichte van het inkomen).

 •  Je mag geen aflossingsvrije hypotheek afsluiten. De hypotheek moet lineair of annuïtair worden afgelost (uitgezonderd omzettingen van       hypotheken met bepaalde voorwaarden)
 • De maximale marktwaarde (taxatiewaarde) van de woning bedraagt momenteel EUR 325.000,- (2021)
 •  De absolute hoogte van NHG is beperkt (momenteel € 325.000,-).

 De kosten voor NHG (borgtochtprovisie) bedragen 0,7%

Verduurzamen van de woning met NHG

Voor het aanbrengen van energiebesparende voorzieningen kan extra geleend worden, in relatie tot de waarde van het onderpand en in relatie tot het inkomen.

Deze verruiming is tot 106% van de waarde van de woning. Voor de energiebesparende voorzieningen tot EUR 9.000,- gelden geen extra inkomenseisen. 

Hypotheekrente met NHG aanvragen

met onderstaand verzoek kunt u vrijblijvend en kosteloos een verzoek doen tot een vergelijking voor een hypotheek met NHG. Hiervoor gelden onderstaande punten:

 • Het verplicht u tot niets (volledig vrijblijvend)
 • Een hypotheekofferte met de laagste NHG hypotheekrente mogelijk
 • Snel en eenvoudig online geregeld.

Het spreekt voor zich dat wij uw gegevens vertrouwelijk behandelden. Het verzoek voor een hypotheekofferte wordt direct in behandeling genomen.

Wanneer staat het waarborgfonds garant?

Een simpele opsomming is eigenlijk een beetje “te kort door de bocht” maar hierbij een aantal zaken waar je aan kan denken:

 • Bij gedwongen verkoop van de woning (waarbij een restschuld ontstaat) door bijvoorbeeld daling van het inkomen door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.
 •  Bij het wegvallen van een inkomen door scheiding.

NHG voorwaarden bij scheiding

Bij relatie beëindiging (scheiding) zijn er ruimere voorwaarden om de woning te behouden voor degene die de hypotheek wil voortzetten (en in de woning wil blijven wonen). Bij voortzetting van de hypotheek wordt dan gerekend met de betaalbaarheid van de maandlasten in relatie tot het bruto inkomen. De maandlasten zijn hierbij dus leidend.

Bij een lagere hypotheekrente zijn deze mogelijkheden dus ruimer.

 Voordelen van een hypotheek met NHG

 •  Lage hypotheekrente (tot circa 0,7% lager)
 •  “Veilige” manier van hypotheek afsluiten
 •   Kosten voor verkrijgen van NHG zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting