Hypotheekadvies aanvragen

Pas op, Lage Hypotheekrente

Wat zijn de negatieve gevolgen van lage hypotheekrente?

Op de site van RTL werd er onder meer “gewaarschuwd” dat mensen met een spaarhypotheek fors meer moeten gaan betalen bij een dalende rente.

Dit laatste valt over het algemeen wel mee. Het voordeel in de maandlasten bij een lagere hypotheekrente bij een bankspaarhypotheek is wel een heel stuk lager.

Hieronder de uitleg waarom lage hypotheekrente niet altijd voordelig hoeft te zijn. 

Lage hypotheekrente en hoge inleg

Bij een (bank)spaarhypotheek stijgt de hoogte van de inleg of premie als de hypotheekrente daalt. Om het beoogd eindkapitaal te halen voor de aflossing moet er meer ingelegd worden als de rentevergoeding lager is.

Over het algemeen weegt de stijging van de inleg echter op ten opzichte van de daling van de hypotheekrente. Bij een daling van 2% hypotheekrente over een hypotheek van EUR 200.000,- bedraagt dit EUR 4.000,- (bruto) aan rentelasten per jaar.

Hypotheekrente is echter (nog) aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Inleg op de bankspaarhypotheek niet.

Het verschil in netto lasten kan dus behoorlijk tegenvallen, maar brengt over het algemeen wel een daling van de maandlasten met zich mee. Hieronder een vereenvoudigde vergelijking van de maandlasten bij een bankspaarhypotheek van EUR 200.000,- (bij een WOZ waarde van EUR 200.000,-).

Na een rentevaste periode van 10 jaar daalt de hypotheekrente van 5,5% naar 3,5%. De inleg op de bankspaarhypotheek stijgt echter met circa EUR 1.860,- (netto) per jaar.

Bereken hier direct jouw laagste hypotheekrente

Voorbeeld daling hypotheekrente en stijging inleg

Hieronder vind je twee overzichten van de hypotheeklasten met de volgende uitgangspunten:

  •  Hoogte van de hypotheek bedraagt EUR 200.000,-
  •  WOZ waarde van de woning bedraagt EUR 200.000,-
  •  Inkomen van EUR 60.000,-
  •  De hypotheekrente daalt van 5,5% naar 3,5% na 10 jaar
  •  De volledige hypotheek is (en blijft) een bankspaarhypotheek
  •  Er wordt geen rekening gehouden met verzekeringspremies.

 Er wordt (gemakshalve) geen rekening gehouden met een maximale vrijstelling voor opbouw in een bankspaarhypotheek (wat wel het geval is).Je kan aflezen dat de netto maandlasten bij een bankspaarhypotheek op circa EUR 775,– per maand uitkomen  Dit betreft een hypotheek met een hypotheekrente van 5,5%.

De maandelijkse lasten van een bankspaarhypotheek bij een hypotheekrente 3,5%. komen uit op circa EUR 736,- per maand.

Dit betreft (maar) een besparing van circa EUR 34,- per maand.

Combinatie met aflossingsvrije hypotheek

Bovenstaande vergelijking zal in vele situaties echter niet gelden. In “het verleden” werd er vaak een combinatie van een bankspaarhypotheek en een aflossingsvrije hypotheek afgesloten. Een daling van de hypotheekrente over de aflossingsvrije hypotheek is “pure winst”.

Hypotheekadvies aanvragen

Het is te adviseren om in dergelijke situaties hypotheekadvies in te winnen en niet “zomaar” akkoord te gaan met een aanbod van huidige bank. Een goede vergelijking en berekening (met alternatieven) is verstandig.

Om een goede afweging te maken om de spaarhypotheek of bankspaarhypotheek voort te zetten bij een lage hypotheekrente kan je, je laten bijstaan door een onafhankelijk hypotheekadviseur. 

Zomaar “tekenen bij het kruisje” bij een lage hypotheekrente hoeft zeker niet de beste optie te zijn.