Pensioengeld in hypotheken

Pensioengeld in hypotheken kan wellicht een lagere hypotheekrente opleveren. Indien pensioenfondsen gelden “beschikbaar stellen” om hypotheekportefeuilles  te financieren krijgen banken “meer lucht” waardoor ook de hypotheekrente (iets) kan dalen.

In een Voortgangsbericht Verkenning rol van institutionele beleggers bij hypothecaire woningfinanciering kan je hier meer over lezen.

Pensioengeld in hypotheken met NHG

Een idee dat werd geopperd om de minst risicovolle hypotheken (hypotheken met NHG) over te dragen. Uit een artikel  van “De Telegraaf”  is op te maken dat de heer Van Dijckhuizen (vicevoorzitter van de bank NIBC en voormalig thesaurier-generaal van het ministerie van Financiën).

Er wordt ook naar andere varianten gekeken.

Hypotheekrente NHG

Om de actuele hypotheekrente te vergelijken voor hypotheken met NHG (maar ook andere hypotheekrentes)  kan je de hypotheekrentelijst raadplegen.

Terug naar Nieuwsoverzicht