Restschuld hypotheek met NHG

Vanaf volgend jaar is het mogelijk om een restschuld uit de verkoop van een woning mee te financieren met NHG.

Minister Blok liet dit recentelijk weten. De rede is om mensen te stimuleren om toch de stap te (kunnen) maken naar een volgende woning als die wens er is. De woningmarkt kan hierdoor een positief gestimuleerd worden.

Wel zijn er een aantal maatregelen (eisen) waaraan je moet voldoen.

De voorwaarden voor het meefinancieren van restschuld bij een hypotheek met NHG zijn in ieder geval:

Voorwaarden financieren restschuld hypotheek:

 De restschuld uit de hypotheek moet zijn ontstaan uit een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie

 De nieuwe hypotheek moet ook worden afgesloten met NHG

 De kosten moeten onder de maximale NHG kostengrens blijven

 Het gedeelte van de restschuld dat buiten de NHG grens moeten banken eventueel apart kunnen financieren (buiten de NHG grenzen)

 Verplichting om de restschuld annuïtair af te lossen (in 30 jaar)

De regelingen gaan in per 1 januari 2014.

Verhoging borgtocht NHG:

Tevens werd er aangekondigd dat per 1 januari de borgtocht voor het verkrijgen van NHG omhoog gaat met 0,15%. Het wordt dus iets duurder om een hypotheek met NHG te verkrijgen. NHG kost per 1 januari 1%. Deze borgtochtprovisie is echter wel aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

De hypotheekrente is echter (zeer) laag voor een hypotheek met NHG waardoor dit “nadeel” veelal opweegt ten opzichte van het voordeel van de lage rentetarieven.

Mogelijkheden hypotheek met NHG en restschuld:

De mogelijkheden voor het financieren van restschuld in een nieuwe hypotheek kunnen worden aangevraagd met behulp van een verzoek. De mogelijkheden en kosten zijn voor elke situatie anders en betreft dus maatwerk.

De verzoeken en berekeningen worden opgevolgd door Erkende hypotheekadviseurs (in elke regio).

Voor de verzoeken gelden in ieder geval onderstaande punten:

 Het verplicht je tot niets (volledig vrijblijvend)

 Een hypotheekofferte met de laagste hypotheekrente mogelijk

 Snel en eenvoudig online geregeld

Uiteraard worden de gegevens vertrouwelijk behandeld. Het verzoek wordt direct in behandeling genomen.

Lage hypotheekrente aanvragen? Bekijk de video voor meer informatie.

Onze Diensten

De beste hypotheek: een hypotheekoplossing die naadloos aansluit op jouw wensen.