Scheiden en hypotheek

Wat zijn de consequenties in de situatie dat je gaat scheiden met de gezamenlijke woning en de hypotheek?

Maar ook in de situatie dat je uit elkaar gaat en niet bent getrouwd.

De consequenties zijn talrijk en in elke persoonlijke situatie gelden andere uitgangspunten en uitkomsten.

Om de exacte consequenties in jouw persoonlijke situatie goed in kaart te brengen is een gedegen advies van essentieel belang om alle (verstrekkende) gevolgen en / of (on)mogelijkheden helder in kaart te brengen.

Relatie voorbij en een gezamenlijke hypotheek? Ontvang onafhankelijk advies!

Een aantal zaken die (kunnen) spelen, benoemen wij hieronder.

Ontslag Hoofdelijke aansprakelijkheid

Bij het verzoek tot ontslag van de hoofdelijke aansprakelijkheid, verzoek je de bank één van de (ex) partners te ontslaan van de hypotheek en de aansprakelijkheid.

Simpel gezegd vraag je aan de bank of de hypotheek op één naam mag komen te staan.

Het is zeker niet vanzelfsprekend dat de bank hier (zomaar) mee akkoord gaat. De bank zal de kredietwaardigheid toetsen van de partner op wiens naam de hypotheek moet komen te staan. Er wordt in ieder geval gekeken naar:

  •  Het inkomen;
  •  Waarde van de woning;
  •  Eventuele partneralimentatie verplichtingen
  •  Hoogte van eventuele andere financiële verplichtingen (bijvoorbeeld leningen).

Bij een eventuele uitkoop van de ex-partner zal dit ook worden meegenomen in de nieuwe hoogte van de hypotheek. Echt maatwerk dus!

Wel is het zo dat banken over het algemeen veel ruimer (mogen) toetsen dan in de situatie dat je “normaal gesproken” een hypotheek aanvraagt. Deze ruimere normen worden de zogenaamde beheernormen genoemd. Een voorbeeld is de beheertoets van NHG.

Let op: De inhoud van het echtscheidingsconvenant is over het algemeen van (grote) invloed op de haalbaarheid tot het ontslag van de hoofdelijke aansprakelijkheid. Laat je hierin goed assisteren en informeren!

Is ontslag van de hoofdelijke aansprakelijkheid mogelijk? Doe hier een verzoek tot een berekening!

Scheiden en NHG:

Als je een hypotheek hebt met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) voorwaarden, zijn de normen dus een stuk ruimer bij een verzoek tot ontslag van de hoofdelijke aansprakelijkheid dan in de situatie dat je “normaal gesproken” een hypotheek aanvraagt met NHG.

Als de ruimere voorwaarden echter toch niet voldoende zijn voor het ontslag zal de woning moeten worden verkocht en zal NHG de eventuele restschuld op zich nemen (kort door de bocht). Uiteraard zal je er zelf zoveel mogelijk aan moeten doen om het mogelijke verlies te beperken.

De ruimere normen van NHG kunnen echter ook nadelig zijn. Bijvoorbeeld als jullie beide de woning wensen te verlaten, maar de ruimere normen dit eigenlijk niet toelaten. Bij verkoop en een restschuld zal NHG dit niet (volledig) vergoeden.

Tips scheiding en nhg voorwaarden:

Om één en ander enigszins soepel te laten verlopen hieronder een paar tips:

  •  Breng NHG in een vroeg stadium op de hoogte van de (voorgenomen) scheiding;
  •  Blijf de maandelijkse lasten voldoen en zorg er dus voor dat er geen achterstanden ontstaan;
  •  Win informatie in bij een onafhankelijk hypotheekadviseur over de mogelijke gevolgen.

 

Fiscale gevolgen scheiding en de eigen woning:

De fiscale gevolgen bij een scheiding zijn veelomvattend, lastig en kunnen (forse) financiële gevolgen hebben. (Te) simpel kan je stellen dat de gezamenlijke hypotheek in tweeën wordt gedeeld en elke partner over zijn deel “zijn” fiscale verplichtingen heeft.

Ieder heeft dus over zijn gedeelte zijn hypotheekrente aftrek en (mogelijke) aflossingsverplichting.

Als èèn van de partners het hypotheekgedeelte “overneemt” van de andere (vertrekkende) partner geldt voor dit gedeelte in ieder geval de verplichting tot aflossen van de hypotheek over 30 jaar (met een annuïteiten– of lineaire hypotheek).

Dit is dus ook de situatie bij ontslag van de hoofdelijke aansprakelijkheid.

Gedurende de periode van het (officiële) vertrek van de partner uit de woning en het volledig geregeld hebben van de scheiding is er een overgangsperiode van 24 maanden voor het “handhaven” van de hypotheekrente aftrek. Ook hier zijn er weer diverse mogelijkheden, uitzonderingen en consequenties.

Bijvoorbeeld het betalen van de volledige hypotheekrente door één van de partners, het verdelen van het eigen woning forfait of het eventueel (ver)rekenen van huur.

Ook hiervoor geldt: laat je assisteren door een specialist.

Ik ontvang graag de mogelijkheden van werkelijke lasten toets bij scheiden

Onafhankelijk hypotheekadvies bij scheiding

“Met onderstaand verzoek kom je vrijblijvend in contact met een hypotheekspecialist om de mogelijkheden en gevolgen van de hypotheek voor en na scheiding door te lopen. Uiteraard vrijblijvend, persoonlijk en vertrouwelijk!

Een hypotheekspecialist kan een persoonlijk hypotheekadvies opmaken om de persoonlijke mogelijkheden helder in kaart te brengen.  Je kan eventueel extra specifieke wensen kenbaar maken waar wij rekening mee houden.