stappen na acceptatie bod

Staat elke hypotheek geregistreerd bij het kadaster?

Over het algemeen staat elke hypotheek geregistreerd bij het kadaster.  Deze is terug te vinden in het hypotheekregister van het Kadaster.

De notaris verstuurd de gegevens naar het kadaster als de hypotheekakte is opgemaakt.

De informatie in het hypotheekregister is voor iedereen toegankelijk (na betaling) en kan handig zijn bij de aankoop van een woning. Voor een schuldeiser kan het echter ook nuttige informatie zijn.

Staan alle hypotheken in het hypotheekregister?

Nee, daar waar geen hypotheekakte voor is opgemaakt staat niet in het hypotheekregister van het kadaster. In bepaalde situaties wordt ervoor gekozen om geen hypotheekakte te laten opmaken bij de notaris. Deze situatie is bijvoorbeeld van toepassing bij een onderhandse (familie) lening of een hypotheek welke wordt verstrekt door een eigen (stamrecht) BV.

Geregeld worden voor deze constructies ook hypothecaire akten opgemaakt en zijn dus ook zichtbaar in het hypotheekregister.

Aftrekbaarheid van de hypotheekrente:

Om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek is er geen hypotheekakte verplicht. Als het doel van de lening (hypotheek) voldoet aan de voorwaarden van “de eigen woning schuld” is de hypotheekrente aftrekbaar.

De hoogte van de hypotheekrente (en aftrekbaarheid hiervan) kan eventueel wel een discussie opleveren met de belastingdienst.

De hoogte van de hypotheekrente moet een zakelijk karakter hebben. U kunt een hypotheekrente (en overeenkomst) gemotiveerd voorleggen aan de belastingdienst. Dit wordt geregeld gedaan als men een hypotheek verstrekt vanuit de eigen (stamrecht) BV.

Hypotheekadvies aanvragen:

In één van bovengenoemde situaties is het verstandig om een onafhankelijk hypotheekspecialist in te schakelen.

Dit om alternatieven goed door te laten rekenen en een eventuele combinatie van een (eigen) hypotheek en een hypotheek van een bank goed op elkaar aan te laten sluiten.

Met onderstaand verzoek kunt u geheel vrijblijvend en kosteloos een hypotheekadvies aanvragen.

Terug naar Nieuwsoverzicht