Toetsrente NHG hypotheek

Toetsrente NHG?

Hoe vaak zie je geen berichten over de verandering van de toetsrente voor hypotheken met NHG. Maar wat is nou een toetsrente en wat heeft dat voor invloed.

De toetsrente wordt gebruikt om de maximale hypotheek te berekenen met NHG. De maximale hypotheek wordt onder meer bepaald dat een bepaald gedeelte van het inkomen mag worden gebruikt om te “verwonen”.

Dit wordt ook wel de woonquote genoemd. De woonlasten welke bepalend zijn voor de woonquote bestaan uit hypotheekrente en aflossing.

Als de hypotheekrente stijgt (en dus veelal ook de toetsrente) worden de woonlasten hoger. Als de maximale hypotheek op basis van NHG gebaseerd is op een maximale woonlast kan je dus een lagere maximale hypotheek krijgen.

Elk kwartaal wordt de toetsrente vastgesteld en vormt dus de basis voor de maximale hypotheek voor dat komende kwartaal. De toetsrente vanaf april 2015 is vastgesteld op 5,0%. 

De toetsrente zoals die wordt genoemd hoeft echter niet in alle situaties te gelden waardoor er dus een hogere maximale hypotheek kan gelden.

Als je kiest voor een rentevaste periode van 10 jaar of langer mag de maximale hypotheek worden berekend op basis van de daadwerkelijke hypotheekrente die je gaat betalen. Dit is dus afhankelijk van de rentetarieven van de bank.

De laagste hypotheekrente met een rentevaste periode van 10 jaar is dus de maximale hypotheek! De laagste hypotheekrente hoeft echter niet per definitie de beste keuze te zijn in jouw specifieke situatie. Let op: dit wijzigt per 1 juli 2015. De minimale rente moet dan gesteld worden op 3,5%.

Conclusies:

  • Hoe hoger de toetsrente, des te lager de maximale hypotheek
  • Vanaf een rentevaste periode van 10 jaar mag je rekenen met de daadwerkelijke hypotheekrente
  • Maximale hypotheek is te verkrijgen bij een rentevaste periode van 10 jaar (als de hypotheekrente lager is dan de toetsrente).

Maximale hypotheek op basis van de toetsrente?

Met onderstaand verzoek kan je een verzoek doen tot een opgave van de maximale hypotheek op basis van de huidige toetsrente.

Terug naar Nieuwsoverzicht