Verplicht aflossen hypotheek

Uit diverse bronnen komen er momenteel geluiden “uit de markt” dat banken zich wellicht gaan beroepen op voorwaarden dat er verplicht (extra) afgelost moet worden.

In hypotheekvoorwaarden van vele banken staat vermeld dat als er “specifieke omstandigheden” ontstaan dat de bank een klant kan verplichten tot het doen van aflossingen (verplicht aflossen hypotheek).

Door datgene wat er momenteel gaande is op de huizen- (en hypotheek) markt, lijkt het erop dat banken zich in de nabije toekomst gaan beroepen op deze voorwaarden. De huizenprijzen zijn de afgelopen periode gekelderd en de hoogte van de aflossingsvrije hypotheken zijn relatief hoog. Voor de banken (maar ook zeker voor de klanten) is dit een ongunstig scenario.

Hoe nu verder:

Het lijkt erop dat de banken zich in de eerste instantie min of meer vrijblijvend wil opstellen naar de klanten die tot “de risicogroep” behoren (dit zijn de mensen bij wie  de hypotheek hoger is dan de waarde van de woning). Dit “vrijblijvende” karakter heeft natuurlijk wel een doel. Namelijk mensen stimuleren tot aflossen (met de aflossingsmogelijkheden die de bank kan aanbieden).

De aflossingsmogelijkheden en de eventuele productoplossingen die geboden (kunnen) worden hoeven echter niet specifiek de meest passende oplossingen te zijn in een individuele situatie (wellicht de situatie van jouw als lezer).

Het feit dat er in (veel) gevallen meer vermogen opgebouwd of afgelost moet worden is een prima moment om volledig hypotheekadvies in te winnen. Dan wordt er niet alleen gekeken naar de “problematiek” van te weinig aflossen, maar wordt de individuele situatie van  de eigen woning en de hypotheekconstructie (en oplossing) in een breder (wellicht meer aanvaardbaar) perspectief geplaatst.

Verplicht aflossen hypotheek?

Zorg ervoor dat je in contact treedt met een onafhankelijk hypotheekadviseur door het hypotheekofferte aanvraagformulier in te vullen. Dan kan je een eventuele “aktie” van de bank voor zijn! Er zijn vaak alternatieven in plaats van verplicht aflossen hypotheek!

Meer, maar verantwoord aflossen van de hypotheek? Klik hier!

Lage hypotheekrente aanvragen? Bekijk de video voor meer informatie.

Onze Diensten

De beste hypotheek: een hypotheekoplossing die naadloos aansluit op jouw wensen.