Verwachting hypotheekrente 2014

De verwachting is dat de hypotheekrente licht zal dalen in 2014 (uiteraard kunnen hier geen rechten aan worden ontleend). Forse uitschieters naar boven of beneden zijn niet te verwachten.

De ontwikkeling van de “lange” rente bepaalt voornamelijk de hoogte van de hypotheekrente. Voor de ontwikkeling van de variabele hypotheekrente is de zgn “euribor rente” een belangrijk meetinstrument.

Over het algemeen kiest men voor een langere rentevaste periode bij het afsluiten van een hypotheek.

 Factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van de hypotheekrente zijn o.a.

checkConcurrentie tussen banken onderling (marges)

checkDe ontwikkeling op de woningmarkt

checkOntwikkeling op geld en kapitaalmarkt

 Concurrentie tussen banken:

De concurrentie tussen banken onderling lijkt iets toe te nemen. De afgelopen jaren werd de Nederlandse hypotheekmarkt voornamelijk gedomineerd door een beperkt aantal grootbanken. Een toename van aanbieders (buitenlandse banken, pensioenfondsen, etc.) zorgen voor meer concurrentie tussen banken. Dit heeft een positieve invloed op de hypotheekrente De hypotheekrente zal onder invloed van meer concurrentie over het algemeen dalen.

De verwachting is dat het aantal aanbieders (buitenlandse banken) zal toenemen in de komende jaren.

Ontwikkeling op de woningmarkt:

Bij een toenemende vraag naar hypotheken zal de hypotheekrente over het algemeen stijgen. De vraag naar onroerend goed is dus mede van (grote) invloed op de vraag naar hypotheken.

De verwachting is dat de vraag naar woningen zal toenemen in de komende jaren. De bezichtigingen, open huizen dagen en daadwerkelijke aankopen laten een opwaartse beweging zien.

Het “sentiment” op de woningmarkt lijkt beter te worden. Er zijn (stevige) fiscale maatregelen genomen in de afgelopen periode. De verwachting is dat het de komende periode “rustig blijft” in een discussie over de hypotheekrenteaftrek. Rust op dit vlak brengt minder onzekerheid bij mensen voor de toekomst en heeft een positieve invloed op de vraag naar woningen en hypotheken.

Tevens zijn de voorspellingen dat de economie zal aantrekken wat ook positief is voor de vraag naar onroerend goed (en hypotheken).

Ontwikkelingen op de geld en kapitaalmarkt:

De ontwikkelingen op de geld en kapitaalmarkt zijn ook van invloed op de hoogte van de hypotheekrente.

De vraag naar geld neemt toe bij een aantrekkende economie. Zoals eerder beschreven bestaat de verwachting dat de economie aantrekt.

Conclusie verwachting hypotheekrente 2014

Kort gezegd zal door de toenemende concurrentie (toename aanbieders) de hypotheekrente dalen. De toename van de vraag naar onroerend goed (woningmarkt) en een herstellende economie zal echter de hypotheekrente doen stijgen.

Mijn (persoonlijke) verwachting is dat het herstel op de woningmarkt en economie sterker zal wegen dan de concurrentie tussen banken onderling. Banken hebben nog wel ruimte in hun marges (accepteren van lagere winstmarges) om niet direct de hypotheekrente te laten stijgen bij een toenemende vraag naar hypotheken.

Een sterke stijging lijkt mij daarom niet direct aannemelijk. Eerder nog een lichte daling omdat er nog veel lucht moet uit de marges van de banken.

Tevens is de woningmarkt en economie niet van de een op de andere dag  hersteld. De verwachting van de hypotheekrente wordt heel anders bij onvoorziene omstandigheden waarbij de economie “ineens” in elkaar klapt. Dit is echter niet te voorspellen (en te hopen).

Hypotheekrente vergelijken:

Het is altijd verstandig om de hypotheekrente te vergelijken van banken onderling. Naast de hoogte van hypotheekrente zijn natuurlijk ook de voorwaarden van een specifieke bank van belang voor de uiteindelijke keuze van de aanbieder (bank).

Om een persoonlijke (vrijblijvende) berekening of hypotheekofferte aan te vragen kunt u gebruik maken van onderstaand verzoek.

Hiervoor gelden in ieder geval onderstaande punten:

Het verplicht u tot niets (volledig vrijblijvend)

Een hypotheekofferte met de laagste hypotheekrente mogelijk

  Snel en eenvoudig online geregeld

Het spreekt voor zich dat wij uw gegevens vertrouwelijk behandelden. Het verzoek wordt direct in behandeling genomen.
https://www.rentetarieven.com/phpv1/ren901.php

check Bovenstaande aanvraag is dus geheel vrijblijvend en kosteloos aangezien je niemand direct een opdracht verstrekt.

check Je ontvangt berekeningen en mogelijkheden van meerdere banken

check Je ontvangt dus (ook) een aanbieding met de laagst mogelijke hypotheekrente.

Lage hypotheekrente aanvragen? Bekijk de video voor meer informatie.

Onze Diensten

De beste hypotheek: een hypotheekoplossing die naadloos aansluit op jouw wensen.