stappen na acceptatie bod

Verwachting Hypotheekrente

Een (exacte) verwachting van de hypotheekrente is er eigenlijk niet te geven. Een voorspelling op korte termijn is er over het algemeen wel te beredeneren.

De hoogte van de hypotheekrente is van vele factoren afhankelijk.

Twee belangrijke elementen waar een verwachting voor de hypotheekrente uit kan worden opgemaakt is de ontwikkeling op de geld- en kapitaalmarkt

Kort gezegd komt het erop neer dat de geldmarktmarktrente de renteontwikkeling is op korte termijn. Een voorbeeld hiervan is de euribor rente.

De kapitaalmarktrente is de ontwikkeling op lange(re) termijn. Een graadmeter is (bijvoorbeeld) de ontwikkeling en verwachting van een 10 jaars staatslening.

Op het moment dat de verwachting en ontwikkeling van de hypotheekrente direct gekoppeld zou zijn aan de ontwikkeling van de korte en lange termijn rente kan dit “makkelijk” worden beredeneerd. Maar er zijn meerdere factoren van belang.

Factoren als concurrentie tussen banken onderling en de (“benodigde”) marges bepalen namelijk ook de hoogte, ontwikkeling en verwachting van de hypotheekrente.

Als er relatief weinig aanbieders (banken) zijn in de markt is er relatief weinig concurrentie tussen de banken onderling. Het “gevecht” om de klant is dan minder hevig wat kan resulteren in hogere prijzen (hypotheekrente).

Tevens is de (verwachting van de) economische ontwikkeling een belangrijke factor voor de hoogte van de hypotheekrente.

Verwachting hypotheekrente:

Momenteel is de hypotheekrente laag (in een “ideale” situatie zou deze echter wel lager kunnen).

Het aantal aanbieders neemt enigszins toe. De marges van de banken zullen op korte termijn niet veel zakken, maar “het gevecht om de klant” lijkt wel wat toe te nemen.

De woningmarkt krabbelt op en er is economisch herstel gaande.

Op relatief korte termijn zullen waarschijnlijk de hypotheekrentes nog wel laag blijven, maar of wel nog (heel) lang op dit historisch lage niveau blijven is de vraag.

Terug naar Nieuwsoverzicht