Waarom een aankoopmakelaar

In de zoektocht naar een woning kan een aankoopmakelaar handig of zelfs rendabel zijn. De aankoopmakelaar handelt in belang van jou als (potentiële) koper van een woning.

De makelaar doet gedegen onderzoek naar een woning, omgeving en onderhandelt voor jou en haalt het “onderste uit de kan”.

Is een aankoopmakelaar verplicht?

Nee, uiteraard niet. Je bent vrij om gebruik te maken van de diensten van een makelaar. De aankoopmakelaar zorgt ervoor dat het proces van aankopen vlekkeloos en juridisch correct verloopt.

Het is uiteraard niet zo dat het proces van aankopen van een woning altijd “in de soep loopt” als je dit zelf doet.

Een makelaar kost uiteraard ook geld en dat moet er natuurlijk wel zijn (of dat moet je ervoor over hebben).

Over het algemeen is het wel zo dat een aankoopmakelaar zichzelf terugverdient met een lagere aankoopsom.

De keuze voor een aankoopmakelaar is persoonlijk en natuurlijk mede afhankelijk van “de soort woning”, regio, de uiteindelijke dienstverlening en de kosten van de makelaar.

Wat doet de aankoopmakelaar voor mij?

De diensten (voordelen) van een makelaar zijn uiteraard afhankelijk wat voor afspraken je met hem of haar maakt, maar over het algemeen kan je rekenen op onderstaande dienstverlening van een aankoopmakelaar.

Vaak kan je ook “deeldiensten” van een aankoopmakelaar afnemen. Bijvoorbeeld als je alleen wilt dat de aankoopmakelaar onderhandelt voor een specifieke woning. Of voor het  (alleen) opmaken van een koopovereenkomst. Vraag hiernaar!

Het vinden van een geschikte woning

Uiteraard is het niet zo dat je zelf geen geschikte woning kan vinden, maar het komt geregeld voor dat niet alle woningen al op diverse huizensites staan gepubliceerd. Met behulp van het interne systeem van de makelaar kan het (nieuwe) aanbod direct aan je worden gepresenteerd zelfs als de woning nog niet eens op Funda staat.

Tevens is deze dienst natuurlijk ook waardevol als je niet heel bekend met de omgeving waar je wil (moet) wonen.

De lokale makelaar kan je voorzien van waardevolle informatie over een buurt. Tevens is hij of zij ook vaak op de hoogte van mogelijke (specifieke) lokale bouwtechnische gebreken in een bepaalde buurt.

Het kan bijvoorbeeld zomaar zijn dat er in een bepaalde wijk veel klachten en gebreken zijn met (manta) vloeren, betonrot, slecht voegwerk, etc..

Hulp / ondersteuning bij bezichtiging

De aankoopmakelaar loopt door de woning zonder “roze bril“. Hij of zij  geeft advies en informatie over de woning, bouwtechnische zaken en mogelijk achterstallig onderhoud. Veelal ook met een globale begroting van de kosten voor direct noodzakelijk herstel.

Voor een compleet beeld van de onderhoudsstaat van de woning kan het verstandig zijn om een bouwtechnische keuring uit te laten voeren.

Extra onderzoek bij mogelijke aankoop

Vind je een woning waar je “verder mee wilt”? De aankoopmakelaar zal extra onderzoek doen naar bijvoorbeeld:

  •  Milieu aspecten
  •  kadastrale gegevens
  •  Gegevens Vereniging van Eigenaars
  •  Gemeente- en Provinciale bepalingen
  •  Advies bouwtechnische keuring
  •  Aanwezigheid van een energielabel
  • Het bestemmingsplan

Met de uitkomsten uit dit onderzoek kan je de volgende stap nemen, namelijk:

Onderhandelen

Je ontvangt advies over de beste biedingsstrategie en gaat de onderhandeling in. Het doel is natuurlijk om zo laag mogelijk uit te komen. Maar ook andere aspecten zijn van belang. Bijvoorbeeld overeenstemming over de datum van overdracht, mogelijke herstelwerkzaamheden voor oplevering door de verkoper en andere factoren.

Elke stap zal de aankoopmakelaar met je overleggen. De makelaar heeft zeker geen “carte blanche“.

En dan… Er is overeenstemming over de aankoopsom, oplevering, etc. Dan volgt de volgende stap, namelijk:

Ondertekenen koopovereenkomst

De gemaakte afspraken worden in een koopovereenkomst vastgelegd. De koopovereenkomst neem je samen met de aankoopmakelaar door.

Alles moet kloppen. Uiteraard de aankoopsom, maar ook andere zaken als de datum van overdracht, voorbehoud voor de financiering (hypotheek) en de datum van de bankgarantie (of waarborgsom).

De ingeschakelde hypotheekadviseur moet uiteraard ook op de hoogte zijn van de aankoop en data. Neem contact op met de hypotheekadviseur om alle (financiële) deadlines door te nemen. Het verzoek tot hypotheekadvies doe je hier.

Inspectie woning voor overdracht

Voordat je naar de notaris gaat zal je samen met de aankoopmakelaar “door de woning lopen”. De woning zal over het algemeen leeg worden opgeleverd. Tevens dienen eventuele overeengekomen herstelwerkzaamheden te zijn uitgevoerd. Zijn er toch bepaalde zaken niet zoals ze zijn afgesproken?

De aankoopmakelaar zal je assisteren in oplossingsmogelijkheden en eventuele juridische aspecten. In ieder geval zal de aankoopmakelaar dan e.e.a. overleggen met de notaris. Mogelijke afspraken tot het nakomen van verplichtingen kunnen dan met tussenkomst van de notaris worden vastgelegd.

De notaris

De makelaar heeft, voordat je de leveringsakte ondertekent, nog overleg over de inhoud van de akte. Je kan al je vragen stellen.

Eventuele fouten in de leveringsakte worden gesignaleerd en worden doorgegeven aan de notaris (gebeurt gelukkig zelden).

En dan…Eindelijk, de sleutel. Bij de notaris zal de leveringsakte worden gepasseerd. Je ontvangt de sleutel en je kan met een gerust hart in de woning.

Wat kost een aankoopmakelaar?

Wellicht is de makelaar onbetaalbaar en behoed je voor een financiële strop. Over het algemeen is de hoogte van de kosten afhankelijk van de diensten die je afneemt.

Hierin zijn vele mogelijkheden. Om een eventueel besluit te nemen voor het in de arm nemen van een aankoopmakelaar is het verstandig om gewoon eens vrijblijvend een prijsopgave te doen bij een lokaal makelaarskantoor.

Terug naar Nieuwsoverzicht