Woningmarkt aan het herstellen

Het vertrouwen in de woningmarkt is sinds tijden gestegen. De cijfers over mei 2013 laten een trendbreuk zien. Dit stelt de heer Mulder, directeur van “Vereniging Eigen Huis” .

de stijging in het vertrouwen is het sterkst sinds er werd begonnen met de metingen (april 2004).

Dit klinkt natuurlijk als “een klok”, maar even wat nuanceringen:

Herstellende woningmarkt, de feiten:

De vertouwensindicator van “Vereniging Eigen Huis” staat op 63 punten. Het neutrale punt is 100. We hebben dus nog wel “even te gaan”. Wel is het zo dat er een stijging is geweest van 6 punten (sterkste stijging t.v. 2004). Deze stijging wordt gezien als trendbreuk.

De redenen van deze stijging worden gevonden in twee punten:

Hypotheekrente aftrek:

Er is meer zekerheid omtrent de hypotheekrente aftrek en hoe de regeling er voor de komende periode uit ziet. De afgelopen periode is er veel onzekerheid geweest hoe de regeling eruit “zou komen te zien”. Door de besluiten die vanaf januari 2013 gelden is er in ieder geval “zekerheid“. De regelingen “op zich” roepen nog wel vragen op, vooral bij mensen die al een hypotheek hadden (van voor 2013).

Sociale huursector:

Door de forse stijging van de huren in de sociale huursector bewegen huurders zich meer richting de koopmarkt. De hypotheeklasten van een koopwoning ten opzichte van de (gestegen) huren verschillen vaak weinig. Dit heeft mede te maken met de lage hypotheekrente die momenteel geldt.

Lage hypotheekrente aanvragen? Bekijk de video voor meer informatie.

Onze Diensten

De beste hypotheek: een hypotheekoplossing die naadloos aansluit op jouw wensen.