Levenhypotheek

Bij een levenhypotheek wordt er met een periodieke of eenmalige storting in een levensverzekering een verzekerd kapitaal opgebouwd waarmee de hypotheek in de toekomst wordt afgelost.

Het eindkapitaal (voor de aflossing van de hypotheek) bestaat vaak uit een verzekerd (gegarandeerd) kapitaal en een winstdeling van de verzekeringsmaatschappij. Het komt erop neer dat je bij de aanvang van de looptijd van de verzekering minimaal weet hoeveel er aan het einde van de looptijd wordt uitgekeerd. Elk jaar kan dit eindkapitaal worden verhoogd bij de verdeling van de winst die de verzekeringsmaatschappij maakt (als er winst wordt gemaakt). Vooraf weet je dus niet exact wat het eindkapitaal wordt  en hoeveel je exact zal aflossen op de einddatum. Wel is er zekerheid van een minimaal kapitaal (het verzekerde kapitaal plus de gerealiseerde winstdeling).

In een hypotheekofferte zie je vaak de combinatie van een levenhypotheek en een aflossingsvrije hypotheek.

 Net als de spaarhypotheek en de beleggingshypotheek bestaat de levenhypotheek uit een aflossingsvrije hypothecaire lening die aan het einde van de looptijd (gedeeltelijk of geheel) wordt afgelost met de uitkering uit een kapitaalverzekering.

Bij de levenhypotheek moet er kritisch gekeken worden naar de kosten van de levensverzekeringen

Deze discussie is momenteel zeer actueel in verband met de zogenaamde “woekerpolisproblematiek”.

De levensverzekeringen kunnen veelal ook in box 3 gesloten worden. Dit betekent dat de strakke fiscale eisen zoals die gelden voor de SEW en BEW niet van toepassing zijn. Dit kan bepaalde voordelen hebben in flexibiliteit. Vaak zit er binnen de levensverzekering van de levenhypotheek ook de overlijdensrisicoverzekering geregeld.

Het voordeel is dat deze hypotheekvorm is dat je kan rekenen op een minimaal verzekerd kapitaal en kans op een hoger eindkapitaal als de verzekeringsmaatschappij winst maakt.

Deze hypotheekvorm was voornamelijk populair voor het ontstaan van de spaarhypotheek.

Voordelen van de Levenhypotheek:

  • Hypotheekrenteaftrek gedurende de hele looptijd is maximaal
  • De verzekeringnemer kan profiteren van een hoger eindkapitaal door winstdeling van de verzekeringsmaatschappij
  • De bruto-en nettolasten blijven gelijk (bij gelijkblijvende rente en verondersteld gelijkblijvend belastbaar inkomen).

Nadelen van de Levenhypotheek:

  • Geen volledige zekerheid of aan het einde van de looptijd (een beoogd deel van ) de hoofdsom van de hypotheek kan worden afgelost
  • De levensverzekeringen kunnen relatief “hoge” kosten met zich meebrengen
  • Er kan sprake zijn van “strenge” fiscale eisen.

Wat voor de ene persoon een nadeel kan zijn, kan voor de andere juist weer een voordeel zijn. Bij een levenypotheek moet je uiteraard goed weten welke risico’s je kan en wil lopen en alles goed afwegen (zoals eigenlijk bij elke hypotheekkeuze).

De eerste stap is het aanvragen van een hypotheekofferte aanvraag.