Hypotheek problemen met bank

Geregeld doet zich de situatie voor dat mensen problemen hebben met de betaling van hun maandelijkse hypotheeklasten. Op het moment dat deze problemen aanhouden heeft de bank het recht van parate executie en kan de woning gedwongen verkopen.

Met deze uiterste stap zijn er echter alleen maar verliezers (in bijna alle gevallen). De banken lopen het risico dat een (groot) gedeelte van de schuld niet (direct) wordt ingelost en de klant loopt het risico van een (grote) restschuld.

Oorzaken van hypotheek problemen met bank:

Het lijkt een open deur, maar economische omstandigheden zijn geregeld een oorzaak van betalingsproblemen. Bijvoorbeeld een inkomensdaling door werkloosheid, maar ook bij zelfstandig ondernemers die het “hoofd niet meer boven water kunnen houden” kunnen betalingsproblemen ontstaan.

Een scheiding (of het verbreken van een relatie) vormen ook geregeld een oorzaak tot betalingsproblemen. De kans op hypotheekproblemen worden groter in de situatie van een “vechtscheiding”.

Oplossen van hypotheek problemen met bank:

Op het moment dat er zich betalingsproblemen voldoen, is het vaak een grote stap (van schaamte) om direct aan de bel te trekken en in gesprek te gaan met de bank.

Het beste is om echter direct actie te ondernemen en de bank te melden wat (en hoe groot) de problemen zijn. Op het moment dat de betalingsachterstanden niet erg zijn opgelopen zijn banken sneller bereid tot het bieden (overeenkomen) van een oplossing.

Banken hebben vaak de mogelijkheid tot het inschakelen van een financiële coach om de problemen en oplossingen in goede banen te leiden.

Banken hebben diverse mogelijkheden tot (tijdelijke) oplossingen om een bepaalde periode te overbruggen en dus de schade voor alle partijen te verkleinen.

Ook de bank is erbij gebaat dat problemen in een vroeg stadium worden aangepakt en opgelost.

Signalen mogelijke hypotheek problemen:

Banken die inventariseren en analyseren veelvuldig de hypotheekportefeuille om mogelijke situaties van betalingsproblemen in kaart te brengen. Zaken als de hoogte van de hypotheek in relatie tot de waarde van de woning worden in kaart gebracht.

Maar ook de hoogte van het inkomen in relatie tot de hoogte van de hypotheek is een belangrijk onderdeel om eventuele toekomstige problemen in kaart te brengen.

Te hoge hypotheeklasten of niet passende hypotheek?

Steeds vaker komt het voor dat mensen zich niet meer “prettig voelen” bij de huidige hypotheekvorm en onzeker zijn over de toekomst. Het aspect zekerheid voor de toekomst en (te) hoge hypotheekrente zijn zaken waar over wordt getwijfeld.

De wens tot zekerheid van aflossen en het omzetten van de hypotheek met een lagere hypotheekrente brengt vaak weer “de rust terug”.

Om de eventuele mogelijkheden hiervan te onderzoeken kan je laten toetsen door het hypotheekofferte aanvraagformulier in te vullen.

De actuele hypotheekrente kan je alvast vergelijken in de hypotheekrentelijst.

Conclusie hypotheek problemen:

In de situatie dat er betalingsproblemen (dreigen te) ontstaan is het verstandig om direct aan de bel te trekken en in gesprek te gaan met de bank. Ook de bank heeft er belang bij dat (mogelijke) problemen in een vroeg stadium worden opgelost of geminimaliseerd.

Op het moment dat je zeker wilt weten of de huidige hypotheekvorm en hypotheekrente nog wel past in jouw situatie, kan je het hypotheekofferte aanvraagformulier invullen (dit is vrijblijvend en kosteloos).

Terug naar Nieuwsoverzicht