Lineaire hypotheek

Bij de lineaire hypotheek betaal je een vast bedrag per maand aan aflossing. Naast de aflossing betaal je rente over de “resterende hypotheek”. Bij de start van de lineaire hypotheek zijn de maandelijkse lasten dus het hoogst.

Naarmate de tijd verstrijkt wordt de hypotheek steeds lager en gaan de lasten dus ook (substantieel) naar beneden.

Hypotheekrente lineaire hypotheek:

De hoogte van de hypotheekrente bij een lineaire hypotheek is geregeld hoger dan voor een aflossingsvrije hypotheek. Het risico voor een bank is namelijk lager dan bij een hypotheekvorm waarop niet wordt afgelost.

Bij een lineaire hypotheek los je sneller af dan bij een annuïteitenhypotheek. Veelal gelden wel dezelfde rentepercentages als bij een annuïteitenhypotheek.

De lineaire hypotheek is een hypotheek  met een dalende bruto hypotheeklast. Je betaalt periodiek (per maand) een vast bedrag aan aflossing en hypotheekrente over de uitstaande hypotheek.

Aan het begin van de looptijd is de hypotheek nog het hoogst en betaal je relatief veel rente (naast de aflossing).

Naarmate de looptijd verstrijkt neemt de hypotheeksom af en betaal je dus minder hypotheekrente.

De aflossing is een vast bedrag per maand. Aan het einde van de looptijd is de hypotheek volledig afgelost.De aflossing is vrij simpel te berekenen. Je deelt de hoogte van de hypotheek door het aantal termijnen van de hypotheek (veelal 360 maanden => 30 jaar).

Vaak wordt er een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering afgesloten welke gelijk loopt met de dalende hypotheeksom.

Voordelen lineaire hypotheek

  • Afnemende maandlasten gedurende de looptijd
  • Zekerheid van (de hoogte van de) aflossing
  • Makkelijk te vergelijken (transparante hypotheekvorm)
  • Te combineren met andere hypotheekvormen

Nadelen lineaire hypotheek

  • Hoge maandlasten aan het begin van de looptijd
  • Het fiscaal voordeel neemt snel(ler) af (in vergelijking met bijvoorbeeld een annuïteitenhypotheek).

Met een lineaire hypotheek heb je uiteraard ook de mogelijkheid tot het verkrijgen van NHG.

Geregeld wordt een lineaire hypotheek ook gecombineerd met een andere hypotheekvorm. Bijvoorbeeld de  aflossingsvrije hypotheek (tot maximaal 50% van de marktwaarde van de woning en bij de fiscale overgangsregeling).

Dit is alleen in de situatie als er voor 1 januari 2014 al een hypotheek liep. Los van de NHG regels, hanteren banken ook strakke(re) normen voor de maximale aflossingsvrije hypotheek.

Ook wordt de lineaire hypotheek gecombineerd met een annuïteitenhypotheek.